Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Webinar 'duidelijke schriftelijke communicatie met ouders'

  Als school communiceer je regelmatig met ouders. Je nodigt ouders uit voor een oudercontact of een eetfestijn, je wil regels en afspraken van de school duiden of je organiseert een infoavond en je wil hen graag uitnodigen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Niet alle ouders verstaan voldoende Nederlands en niet iedereen is evenveel vertrouwd met de werking van de school.

 • jeugd - tips communiceren ouders

  Tips voor communiceren met ouders

  Goede communicatie zorgt voor goed geïnformeerde ouders. Kinderen van wie de ouders goed geïnformeerd zijn, hebben meer kans om zich goed te voelen in je vereniging. Als organisator of begeleider speel jij daarin een grote rol. Maak een goede indruk en betrek ouders.

 • Collegagroep 'BOEST je ouderbeleid'

  Scholen zetten vaak heel zinvolle acties op binnen hun eigen muren. Deze collegagroep biedt je de kans om te kijken hoe andere scholen werken aan hun ouderbeleid. 

 • Letters komen uit een stift

  Webinar 'Duidelijk geschreven taal'

  Schrijf je weleens e-mails, flyers, affiches, teksten voor een website ...? In dit webinar leer je hoe je de schriftelijke communicatie in je club, vereniging of organisatie eenvoudiger kan maken. Zo begrijpt iedereen je boodschap beter. 

 • Webinar 'Taalverwerving en talige begeleidershouding'

  Een workshop voor begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Leer hoe je al spelend het Nederlands van kinderen uitbreidt en hoe je omgaat met talendiversiteit. Neem de tips mee en maak van je activiteit een onvergetelijke ervaring in het Nederlands.

 • Mensen rond een tafel die luisteren

  Infosessie 'taalpromotie en oefenkansen'

  In deze infosessie maak je kennis met onze materialen en werkvormen. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken en voor welke doelgroepen we dat doen. Je krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken. 

 • Mensen die juichen

  Infosessie 'De specificiteit van de Vlaamse Rand'

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek? 

 • Iemand deelt documenten uit aan een groep mensen

  Webinar 'Hoe leren volwassenen Nederlands?'

  Kom je regelmatig in contact met volwassenen die het Nederlands niet als moedertaal hebben? In dit webinar krijg je informatie over mogelijke drempels die ze ervaren als ze Nederlands leren. We geven ook enkele tips over hoe je als Nederlandstalige kan helpen. 

 • samen met je kind

  Tips 'oefenkansen Nederlands voor je kind'

  Ouders spelen een belangrijke rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kinderen. Een anderstalige ouder kan een rijke thuistaal bieden en er ook voor zorgen dat zijn kind veel oefenkansen Nederlands krijgt buiten de school.

 • visietekst

  Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

  In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.

 • Bladwijzers - taaliconen

  Wil je de bezoekers van je bib of cultuurcentrum of je cursisten Nederlands een houvast geven als ze uitleg over taaliconen zoeken? Op onze bladwijzers staat de informatie die ze nodig hebben. 

 • Pictogrammenboekjes

  Pictogrammenboekjes

  Vzw ‘de Rand’ geeft 4 pictogrammenboekjes uit. Daarin staan afbeeldingen met daaronder het juiste Nederlandse woord. Met de boekjes kan je geen Nederlands leren. Ze zijn wel een mooie aanvulling op de lessen Nederlands.