Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Speelplaats

  Collegagroep 'Boest je speelplaats'

  Een speelplaats is een fysieke plek op een school waar leerlingen elkaar ontmoeten tussen de lestijden. Het lijkt misschien niet allemaal zo heel bijzonder wat daar gebeurt en toch is die plek van onmisbare waarde voor een goed functionerende en kwalitatieve school. Op die plek liggen tal van leer- en ontplooiingskansen voor de leerlingen. Zo kan de speelplaats voor leerlingen bijvoorbeeld ook een oefenplek voor het Nederlands zijn, al gaat dat niet overal vanzelf.

 • samen lezen, ouder en kind

  Tips oefenkansen Nederlands voor kinderen (2,5 tot 12 jaar)

  Ouders spelen een rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kind. Als een kind Nederlands leert, kan een ouder zorgen dat zijn kind ook buiten de school in contact komt met het Nederlands. Die oefenkansen dragen bij aan een sterkere schooltaal Nederlands. Inspireer ouders met deze tips.

 • Evaluatie kwaliteit

  Je oefenkans verbeteren

  Organiseer of begeleid je een oefenkans Nederlands voor volwassenen? Wil je die oefenkans nog kwaliteitsvoller maken? Ons document om je activiteit te evalueren of te laten observeren helpt je daarbij.

 • Creatieve schrijfworkshops

  Als school kies je 1 van deze workshops. De workshop vindt 2 keer plaats in de school, er kunnen dus 2 keer 25 leerlingen deelnemen.

 • Wedstrijd creatieve schrijfworkshops voor de tweede graad

  Leerlingen met plezier aan het schrijven krijgen? Niet altijd een gemakkelijke opdracht. Leerlingen ervaren schrijven als ‘iets moeilijks’. En terecht, schrijven is één van de meest complexe vaardigheden om te ontwikkelen. Win 2 creatieve schrijfworkshops voor leerlingen van de tweede graad.

 • ouders langs de lijn

  Ouderbetrokkenheid in de sportclub

  Sportclubs doen veel inspanningen om alle ouders te informeren, te bereiken en te betrekken. Elke ouder is betrokken, niet elke ouder participeert. Denk als club na over wat je van ouders verwacht en wat je nodig hebt voor een goede clubwerking.

 • Man en vrouw praten op straat

  Tips voor Nederlandstaligen

  Als lokaal bestuur of organisatie kan je ‘anciens’ in je gemeente die Nederlands spreken tips geven. Ze kunnen immers heel wat kleine dingen doen om nieuwkomers in de gemeente en mensen die Nederlands leren te helpen.

 • 2 mannen zijn samen aan het koken

  Tips warm welkom

  Socioculturele verenigingen zijn vaak op zoek naar nieuwe leden. Volwassenen die Nederlands leren willen graag oefenkansen in het dagelijkse leven. Hoe kan je daar als vereniging op inspelen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen die voor het eerst naar een activiteit komt zich welkom voelt?

 • Domino met boomblaadjes

  Webinar Natuur in de buurt

  Zoek je extramurosactiviteiten voor je cursisten? Wil je een verfrissend en kant-en-klaar lespakket taal en natuur vanaf Threshold 1? Ben je natuurgids en wil je anderstaligen en meertaligen verwonderen over de natuur in hun buurt?

 • Schoolbord met vertalingen van het Engels naar het Nederlands

  Webinar Hoe leren volwassenen Nederlands?

  Kom je weleens in contact met volwassenen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is? In dit webinar krijg je informatie over mogelijke drempels die ze ervaren als ze Nederlands leren. We geven ook enkele tips over hoe je als Nederlandstalige kan helpen.

 • ouders

  Webinar Ouderbetrokkenheid in je vereniging

  Sport- of jeugdverenigingen hebben regelmatig contact met de ouders van leden. Wat levert het je organisatie op als je investeert in een goede relatie met ouders?
  In verenigingen zijn meestal heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen.

 • Webinar Talige begeleidershouding

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten (jeugdbeweging, sportkamp, speelpleinwerking etc.) voor kinderen, tieners en jongeren hoor je verschillende talen. Vaak spelen ze in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders, vrijwilligers en animatoren speel- en taalkansen in het Nederlands voor alle kinderen.