Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Mensen spelen een spel

  Spel Van hier naar daar

  Van hier naar daar is een spel voor Nederlands- en anderstaligen. Het brengt mensen met een verschillende (taal)achtergrond samen en stimuleert wederzijds respect.

 • Tekst corrigeren

  Redactiewerk 'heerlijk helder'

  Werk je voor een lokaal bestuur en vind je het moeilijk om je teksten ‘heerlijk helder’ te krijgen voor een breed publiek? Schakel het redactieteam van vzw ‘de Rand’ in.

 • Twee mensen praten met smartphone in de hand

  Pictorand.be

  Op www.pictorand.be kunnen anderstaligen, leerkrachten Nederlands als vreemde taal en dienstverleners terecht om tekst te vertalen in pictogrammen en omgekeerd.

 • Mensen applaudisseren

  Podiumactiviteiten

  Theater- en muziekproducties op maat van mensen die Nederlands leren zijn ideaal om Nederlands te oefenen. Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met het aanbod van cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken …

 • speldoos voetbal

  Speldoos voetbal

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat uit de voetbalclub. Dat kan met het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen. 

 • Pictogrammendatabank - postkaart

  Pictogrammendatabank

  In onze pictogrammendatabank vind je afbeeldingen over allerlei thema’s. Pictogrammen kunnen je boodschap in duidelijke taal visueel ondersteunen.

 • Speldoos vrije tijd

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier woorden, via het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.

 • trainer met kinderen

  Sportclubondersteuning

  Boest! – onze sportclub scoort is een integrale begeleiding van sportclubs, met aandacht voor het bereiken van anderstalige leden en hun ouders, en hun betrokkenheid. We polsen in een gesprek naar de signalen en noden van de club en stellen daarna een ondersteuningspakket op maat voor. Gaat de club akkoord met dat voorstel, dan legt ze samen met ons een traject af. De club kan samen met ons werken aan het welbevinden van alle kinderen, een duurzame onthaal- en taalvisie, oefenkansen Nederlands voor kinderen en ouders ...

 • visietekst

  Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

  In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.

 • Alaboemsasa

  Alaboemsasa

  Steeds vaker nemen kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben deel aan vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. Een filmpje, een poster met tips en enkele extra's ondersteunen begeleiders in het jeugdwerk om positief om te gaan met die talendiversiteit.

 • coaching jeugd

  Coaching jeugd(werk)aanbod

  We begeleiden workshops, maar ook ondersteuning op het terrein is mogelijk.

 • Twee vrouwen praten met elkaar

  Taaliconen

  Met taaliconen toon je aan je bezoekers dat ze welkom zijn op je activiteiten. Ze weten met de iconen meteen ook hoeveel Nederlands ze moeten kennen om op een comfortabele manier te kunnen volgen.