Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • 2 mannen zijn samen aan het koken

  Tips 'warm welkom'

  Socioculturele verenigingen zijn vaak op zoek naar nieuwe leden. Volwassenen die Nederlands leren willen graag oefenkansen in het dagelijkse leven. Hoe kan je daar als vereniging op inspelen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen die voor het eerst naar een activiteit komt zich welkom voelt?

 • Domino met boomblaadjes

  Webinar 'natuur in de buurt'

  Zoek je extramurosactiviteiten voor je cursisten? Wil je een verfrissend en kant-en-klaar lespakket taal en natuur vanaf Threshold 1? Ben je natuurgids en wil je anderstaligen en meertaligen verwonderen over de natuur in hun buurt?

 • voetbalouders

  Webinar 'Duidelijk communiceren naar alle ouders in de voetbalclub'

  Voor een vlotte organisatie in je voetbalclub is een goede communicatie met ouders cruciaal. Soms zijn er ouders die nog geen of weinig Nederlands begrijpen en spreken. In dit webinar krijgen bestuursleden of andere vrijwilligers tips en voorbeelden om vlot te communiceren met álle ouders.

 • Speelplaats

  Collegagroep 'Boest je speelplaats'

  Een speelplaats is een fysieke plek op een school waar leerlingen elkaar ontmoeten tussen de lestijden. Het lijkt misschien niet allemaal zo heel bijzonder wat daar gebeurt en toch is die plek van onmisbare waarde voor een goed functionerende en kwalitatieve school. Op die plek liggen tal van leer- en ontplooiingskansen voor de leerlingen. Zo kan de speelplaats voor leerlingen bijvoorbeeld ook een oefenplek voor het Nederlands zijn, al gaat dat niet overal vanzelf.

 • Webinar 'duidelijke schriftelijke communicatie met ouders'

  Als school communiceer je regelmatig met ouders. Je nodigt ouders uit voor een oudercontact of een eetfestijn, je wil regels en afspraken van de school duiden of je organiseert een infoavond en je wil hen graag uitnodigen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Niet alle ouders verstaan voldoende Nederlands en niet iedereen is evenveel vertrouwd met de werking van de school.

 • Tips voor het onthaal van nieuwe leerlingen en hun ouders

  De inschrijvingen van nieuwe leerlingen op je school lopen. Betrek ouders van bij het begin, ze zijn een belangrijke partner in de schoolloopbaan van hun kind. Met een goede eerste indruk en duidelijke informatie maak je een positieve start voor de leerling, de ouders en de school.

 • Collegagroep 'Boest je ouderbeleid'

  Scholen zetten vaak heel zinvolle acties op binnen hun eigen muren. Deze collegagroep biedt je de kans om te kijken hoe andere scholen werken aan hun ouderbeleid.

 • Twee vrouwen bespreken een partituur

  Workshop warm welkom

  Nederlandstaligen spelen een grote rol in het integratieproces van anderstaligen. Dat is ook zo voor wie actief is in het verenigingsleven. In onze workshop leer je hoe je nieuwe mensen hartelijk welkom kan heten, en waar je op kan letten als de nieuwelingen een andere moedertaal dan het Nederlands hebben.

 • ouders

  Webinar 'Ouderbetrokkenheid in je vereniging'

  Sport- of jeugdverenigingen hebben regelmatig contact met de ouders van leden. Wat levert het je organisatie op als je investeert in een goede relatie met ouders?
  In verenigingen zijn meestal heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen.

 • Voeten met daarvoor 5 pijlen in verschillende richtingen

  Infosessie 'taalpromotie en oefenkansen'

  In deze infosessie maak je kennis met onze materialen en werkvormen. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken en voor welke doelgroepen we dat doen. Je krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken.

 • Mensen vanop de rug bekeken

  Infosessie 'De specificiteit van de Vlaamse Rand'

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek?

 • Schoolbord met vertalingen van het Engels naar het Nederlands

  Webinar 'Hoe leren volwassenen Nederlands?'

  Kom je weleens in contact met volwassenen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is? In dit webinar krijg je informatie over mogelijke drempels die ze ervaren als ze Nederlands leren. We geven ook enkele tips over hoe je als Nederlandstalige kan helpen.