Taalpromotie

De Vlaamse Rand is een regio waar de diversiteit aan talen en culturen snel toeneemt. Samen met de lokale besturen en andere partners stimuleren we anderstaligen op een positieve manier om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken. We werken aan participatiekansen voor alle inwoners en aan gemeenschapsvorming. Dat doen we via workshops en trajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen om zelfstandig te gebruiken.

Aanbod

 • Evaluatie kwaliteit

  Je oefenkans verbeteren

  Organiseer of begeleid je een oefenkans Nederlands voor volwassenen? Wil je die oefenkans nog kwaliteitsvoller maken? Ons document om je activiteit te evalueren of te laten observeren helpt je daarbij.

 • Webinar Duidelijke schriftelijke communicatie met ouders

  Als school communiceer je regelmatig met ouders. Je nodigt ze uit voor een oudercontact of een infoavond, je wil regels en afspraken van de school duiden of je organiseert een eetfestijn en wil hen uitnodigen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Niet elke ouder begrijpt voldoende Nederlands en is evenveel vertrouwd met de werking van de school.

 • samen lezen, ouder en kind

  Tips oefenkansen Nederlands voor kinderen (2,5 tot 12 jaar)

  Ouders spelen een rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kind. Als een kind Nederlands leert, kan een ouder zorgen dat zijn kind ook buiten de school in contact komt met het Nederlands. Die oefenkansen dragen bij aan een sterkere schooltaal Nederlands. Inspireer ouders met deze tips.

 • ouders langs de lijn

  Ouderbetrokkenheid in de sportclub

  Sportclubs doen veel inspanningen om alle ouders te informeren, te bereiken en te betrekken. Elke ouder is betrokken, niet elke ouder participeert. Denk als club na over wat je van ouders verwacht en wat je nodig hebt voor een goede clubwerking.

 • Checklist afvinken

  Checklists duidelijke taal

  Zoek je een houvast als je iets op een duidelijke manier in het Nederlands moet schrijven? Gebruik onze checklists.

 • Copyright David Legrève

  Tips talige begeleidershouding

  Activiteiten buiten de school zijn ideaal om al spelend Nederlands te oefenen. Een begeleider kan die perfecte oefencontext creëren. Je hoeft geen leerkracht te zijn en geen taalstimulerende activiteiten uit te werken. Je kan wel op je talige houding letten. Met deze tips geef jij elk kind een oefenkans en een leuke ervaring in het Nederlands.

Domeinen

We werken in verschillende domeinen. Klik op een domein en ontdek het aanbod.