Taalpromotie

De Vlaamse Rand is een regio waar de diversiteit aan talen en culturen snel toeneemt. Samen met de lokale besturen en andere partners stimuleren we anderstaligen op een positieve manier om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken. We werken aan participatiekansen voor alle inwoners en aan gemeenschapsvorming. Dat doen we via workshops en trajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen om zelfstandig te gebruiken.

Aanbod

 • jeugd - tips communiceren ouders

  Tips voor communiceren met ouders

  Goede communicatie zorgt voor goed geïnformeerde ouders. Kinderen van wie de ouders goed geïnformeerd zijn, hebben meer kans om zich goed te voelen in je werking. Als organisator of begeleider speel jij daarin een grote rol. Maak een goede indruk en betrek ouders.

 • Rekken in de bibliotheek

  Kennismaking met de bib

  Tijdens een zoektocht maken cursisten Nederlands kennis met de bibliotheek. In groepjes leggen ze een parcours af en voeren ze eenvoudige opdrachten uit, aangepast aan hun taalniveau.

 • Pictogrammendatabank - postkaart

  Pictogrammendatabank

  In onze pictogrammendatabank vind je afbeeldingen over allerlei thema’s. Pictogrammen kunnen je boodschap in duidelijke taal visueel ondersteunen.

 • trainer met kinderen

  Sportclubondersteuning

  'Boest! – onze sportclub scoort' is een integrale begeleiding van sportclubs. Er is aandacht voor het bereiken en betrekken van alle leden en hun ouders, ook wie nog niet zoveel Nederlands begrijpt en spreekt. De club kiest zelf waaraan ze wil werken en bepaald het tempo.

 • Nederlands uitbreiden via voorlezen

  Workshop 'Al spelend Nederlands uitbreiden'

  Lokale besturen en andere partners organiseren activiteiten om het Nederlands van kinderen in de vrije tijd uit te breiden en te versterken.

 • Speldoos vrije tijd

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier woorden, via het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.

Domeinen

We werken in verschillende domeinen. Klik op een domein en ontdek het aanbod.