Over ons

Vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. De organisatie is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA), dat behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant subsidiëren ‘de Rand’. Met deze overheden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die de doelstellingen, verwachtingen en opdrachten omschrijft.

Vzw 'de Rand' werkt voor de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere klemtoon op de 6 faciliteitengemeenten.

Onze gemeenschapscentra