Bestuursorgaan

Voorzitter
Hubert Lyben

Ondervoorzitter
André Lerminiaux

Voor de Vlaamse overheid
Björn Willems*
Jet Serkeyn*
Marijke Cortvriendt*
Philippe Laeremans*
Marleen Platteau
Kristel Stouffs*
Myriam Warson

voor de provincie Vlaams-Brabant
Anja Welkenhuysen*
Gunther Coppens
Saskia Schelfaut*
Peter Biondi

Voor de gemeenschapscentra
Guido Deschuymere
Leen De Wandeleer
Roger Hemeleers
Ludo De Becker
André Lerminiaux
Rik Otten
Veerle Willegems

Waarnemend vertegenwoordiger voor het Team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur
Ann Steenwinckel

Onafhankelijke bestuurders
Louis Chabert
Christian Selleslag
Joeri Zelck
Shari Robijns
Ann Stuer
Vicky Victor

Regeringscommissaris
Greet Claes

* zetelen enkel in de algemene vergadering