Nederlands leren

In de Vlaamse Rand leren meer dan 6.000 volwassenen Nederlands. Ze doen dat bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs, Ligo, VDAB en andere organisaties. Door Nederlands te leren vergroten ze hun kans op een (nieuwe) job, ze leggen gemakkelijker contact met Nederlandstaligen etc. Het Nederlands is hier de taal die mensen met elkaar verbindt.

Cursisten in de klas
David Legrève

Ik leer Nederlands

Wil je Nederlands leren?

Telefoneer naar het gratis nummer 0800 123 00 of ga naar www.infonl.be.

Leerkracht aan het bord
David Legrève

Info voor lokale besturen en partners

Wil je anderstaligen de juiste info geven over de lessen Nederlands in de Vlaamse Rand? Verwijs hen door naar het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) of vraag als lokaal bestuur een infosessie aan bij het AgII. Kandidaat-cursisten Nederlands laat je telefoneren naar het gratis nummer 0800 123 00 of ze kunnen surfen naar www.infonl.be (informatie in verschillende talen).

In de Vlaamse Rand geven Crescendo CVO, CVO Semper, CVO Kisp en Ligo de reguliere cursussen Nederlands. Wil je de lessen in jouw gemeente beter promoten? Het AgII, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ hebben heel wat materialen die je kan gebruiken.

Meer informatie: nederlandsoefenen@derand.be

Mensen praten op café
David Legrève

Nederlands oefenen

Zelf een oefenkans organiseren in jouw gemeente? Op www.oefenkansen.be vind je inspiratie. 

Mensen die Nederlands leren verwijs je beter door naar www.nederlandsoefenen.be

Publiek in theater
David Legrève

In onze gemeenschapscentra

In enkele gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ kan je Nederlands leren in een cursus. De centra organiseren ook activiteiten waar kinderen, jongeren en volwassenen Nederlands kunnen oefenen. 

Materiaal

 • Kalender met klok en post-its

  Infosessie taalpromotie

  In onze infosessies taalpromotie kan je kennismaken met ons. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken, krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken en krijgt een overzicht van onze materialen en werkvormen. 

 • Twee mensen praten met smartphone in de hand

  Pictorand.be

  Op www.pictorand.be kunnen anderstaligen, leerkrachten Nederlands als vreemde taal en dienstverleners terecht om tekst te vertalen in pictogrammen en omgekeerd.

 • speldoos voetbal

  Speldoos voetbal

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat uit de voetbalclub. Dat kan met het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.