Nederlands leren

In de Vlaamse Rand leren meer dan 6.000 volwassenen Nederlands. Ze doen dat bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs, Ligo, VDAB en andere organisaties. Door Nederlands te leren vergroten ze hun kans op een (nieuwe) job, ze leggen gemakkelijker contact met Nederlandstaligen etc. Het Nederlands is hier de taal die mensen met elkaar verbindt.

Cursisten in de klas
David Legrève

Ik leer Nederlands

Wil je Nederlands leren?

Telefoneer naar het gratis nummer 0800 123 00 of ga naar www.infonl.be.

Leerkracht aan het bord
David Legrève

Info voor lokale besturen en partners

Wil je anderstaligen de juiste info geven over de lessen Nederlands in de Vlaamse Rand? Verwijs hen door naar het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) of vraag als lokaal bestuur een infosessie aan bij het AgII. Kandidaat-cursisten Nederlands laat je telefoneren naar het gratis nummer 0800 123 00 of ze kunnen surfen naar www.infonl.be (informatie in verschillende talen).

In de Vlaamse Rand geven Crescendo CVO, CVO Semper, CVO Kisp en Ligo de reguliere cursussen Nederlands. Wil je de lessen in jouw gemeente beter promoten? Het AgII, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ hebben heel wat materialen die je kan gebruiken.

Meer informatie: nederlandsoefenen@derand.be

Mensen praten op café
David Legrève

Nederlands oefenen

Zelf een oefenkans organiseren in jouw gemeente? Op www.oefenkansen.be vind je inspiratie.

Mensen die Nederlands leren verwijs je beter door naar www.nederlandsoefenen.be.

Publiek in theater
David Legrève

In onze gemeenschapscentra

In enkele gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ kan je Nederlands leren in een cursus. De centra organiseren ook activiteiten waar kinderen, jongeren en volwassenen Nederlands kunnen oefenen.

Materiaal

 • Speldoos voetbal

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat uit de voetbalclub. Dat kan met het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.

 • samen lezen, ouder en kind

  Tips oefenkansen Nederlands voor kinderen (2,5 tot 12 jaar)

  Ouders spelen een rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kind. Als een kind Nederlands leert, kan een ouder zorgen dat zijn kind ook buiten de school in contact komt met het Nederlands. Die oefenkansen dragen bij aan een sterkere schooltaal Nederlands. Inspireer ouders met deze tips.

 • Evaluatie kwaliteit

  Je oefenkans verbeteren

  Organiseer of begeleid je een oefenkans Nederlands voor volwassenen? Wil je die oefenkans nog kwaliteitsvoller maken? Ons document om je activiteit te evalueren of te laten observeren helpt je daarbij.