Nederlands leren

In de Vlaamse Rand leren meer dan 6.000 volwassenen Nederlands. Ze doen dat bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs, Ligo, VDAB en andere organisaties. Door Nederlands te leren vergroten ze hun kans op een (nieuwe) job, ze leggen gemakkelijker contact met Nederlandstaligen etc. Het Nederlands is hier de taal die mensen met elkaar verbindt.

Cursisten in de klas
David Legrève

Ik leer Nederlands

Wil je Nederlands leren?

Telefoneer naar het gratis nummer 0800 123 00 of ga naar www.infonl.be.

Leerkracht aan het bord
David Legrève

Info voor lokale besturen en partners

Wil je anderstaligen de juiste info geven over de lessen Nederlands in de Vlaamse Rand? Verwijs hen door naar het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) of vraag als lokaal bestuur een infosessie aan bij het AgII. Kandidaat-cursisten Nederlands laat je telefoneren naar het gratis nummer 0800 123 00 of ze kunnen surfen naar www.infonl.be (informatie in verschillende talen).

In de Vlaamse Rand geven Crescendo CVO, CVO Semper, CVO Kisp en Ligo de reguliere cursussen Nederlands. Wil je de lessen in jouw gemeente beter promoten? Het AgII, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ hebben heel wat materialen die je kan gebruiken.

Meer informatie: nederlandsoefenen@derand.be

Mensen praten op café
David Legrève

Nederlands oefenen

Zelf een oefenkans organiseren in jouw gemeente? Op www.oefenkansen.be vind je inspiratie.

Mensen die Nederlands leren verwijs je beter door naar www.nederlandsoefenen.be.

Publiek in theater
David Legrève

In onze gemeenschapscentra

In enkele gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ kan je Nederlands leren in een cursus. De centra organiseren ook activiteiten waar kinderen, jongeren en volwassenen Nederlands kunnen oefenen.

Materiaal

 • Copyright David Legrève

  Tips talige begeleidershouding

  Activiteiten buiten de school zijn ideaal om al spelend Nederlands te oefenen. Een begeleider kan die perfecte oefencontext creëren. Je hoeft geen leerkracht te zijn en geen taalstimulerende activiteiten uit te werken. Je kan wel op je talige houding letten. Met deze tips geef jij elk kind een oefenkans en een leuke ervaring in het Nederlands.

 • Tips voor een talig programma

  Bij een taalbad, taalstage of zomerschool is uitbreiden van het Nederlands een doel. In elke activiteit zitten taalkansen voor kinderen. Als organisator of begeleider speel jij daarin een belangrijke rol. Je hebt al bij de uitwerking van het programma aandacht voor het versterken van het Nederlands.

 • Hoe verwerven kinderen een 2e taal?

  Wil je kinderen Nederlands aanleren of hun kennis van het Nederlands uitbreiden? Dan is het belangrijk om te begrijpen hoe kinderen taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om je taaldoelen te bereiken.