Nederlands leren

In de Vlaamse Rand leren meer dan 6.000 volwassenen Nederlands. Ze doen dat bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs, Ligo, VDAB en andere organisaties. Door Nederlands te leren vergroten ze hun kans op een (nieuwe) job, ze leggen gemakkelijker contact met Nederlandstaligen etc. Het Nederlands is hier de taal die mensen met elkaar verbindt.

Cursisten in de klas
David Legrève

Ik leer Nederlands

Wil je Nederlands leren?

Telefoneer naar het gratis nummer 0800 123 00 of ga naar www.infonl.be.

Leerkracht aan het bord
David Legrève

Info voor lokale besturen en partners

Wil je anderstaligen de juiste info geven over de lessen Nederlands in de Vlaamse Rand? Verwijs hen door naar het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) of vraag als lokaal bestuur een infosessie aan bij het AgII. Kandidaat-cursisten Nederlands laat je telefoneren naar het gratis nummer 0800 123 00 of ze kunnen surfen naar www.infonl.be (informatie in verschillende talen).

In de Vlaamse Rand geven Crescendo CVO, CVO Semper, CVO Kisp en Ligo de reguliere cursussen Nederlands. Wil je de lessen in jouw gemeente beter promoten? Het AgII, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ hebben heel wat materialen die je kan gebruiken.

Meer informatie: nederlandsoefenen@derand.be

Mensen praten op café
David Legrève

Nederlands oefenen

Zelf een oefenkans organiseren in jouw gemeente? Op www.oefenkansen.be vind je inspiratie.

Mensen die Nederlands leren verwijs je beter door naar www.nederlandsoefenen.be.

Publiek in theater
David Legrève

In onze gemeenschapscentra

In enkele gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ kan je Nederlands leren in een cursus. De centra organiseren ook activiteiten waar kinderen, jongeren en volwassenen Nederlands kunnen oefenen.

Materiaal

 • Domino met boomblaadjes

  Webinar 'natuur in de buurt'

  Zoek je extramurosactiviteiten voor je cursisten? Wil je een verfrissend en kant-en-klaar lespakket taal en natuur vanaf Threshold 1? Ben je natuurgids en wil je anderstaligen en meertaligen verwonderen over de natuur in hun buurt?

 • oefenkansen tieners

  Tips oefenkansen Nederlands voor tieners (+12 jaar)

  Een kind leert niet alleen op school Nederlands. Het kan ook veel Nederlands leren in de vrije tijd. Ouders kunnen hun kind daarin stimuleren. Maak dat bespreekbaar in een onthaalgesprek, op een infoavond of tijdens een oudercontact. Welke tips kan je ouders geven?

 • Tips voor inschrijven en warm onthaal

  Een eerste indruk bepaalt of je je ergens welkom voelt. Investeren in een warm onthaal zorgt er niet alleen voor dat kinderen en hun ouders vlot hun weg vinden naar/binnen de werking. Het zorgt ook voor meer structuur en duidelijkheid. Als organisator of begeleider speel jij daarin een grote rol.