Projecten

We werken regelmatig experimenteel samen met lokale of bovenlokale partners die ook actief zijn in de Vlaamse Rand. Onze gemeenschapscentra zetten we in als 'laboratorium'. We organiseren er vernieuwende activiteiten om te werken aan oefenkansen Nederlands, aan participatiekansen voor alle inwoners en aan gemeenschapsvorming.

 • regionaal overleg

  Bovenlokaal overleg over oefenkansen Nederlands

  Wij faciliteren - vaak samen met andere partners - bovenlokaal overleg over oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.

 • project secundair onderwijs

  Ondersteuning secundair onderwijs

  Na een manifest van secundaire scholen in Halle-Vilvoorde maakt minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, middelen uit het Randfonds vrij. Hiermee ondersteunt hij de scholen in het omgaan met de stijgende talendiversiteit. Vanuit zijn bevoegdheid Onderwijs geeft hij scholen met een groot aantal leerlingen met thuistaal niet-Nederlands extra werkingsmiddelen.

 • mensen met emoji's voor hun gezicht

  Week van het Nederlands

  De Week van het Nederlands is een samenwerking tussen de Taalunie en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Samen met verschillende partners zetten ze de veelzijdigheid van het Nederlands in de kijker.

 • trainers tonen diploma

  Ondersteuning van anderstalige voetbaltrainers

  Een sportclub is een ideale context om Nederlands te oefenen. Kinderen pikken onbewust al spelend of al sportend veel taal op. Ook in een sportclub liggen dus heel wat leer- en oefenkansen Nederlands voor de spelers. De trainers spelen hierin een belangrijke rol. Daarom ondersteunen we hen.

  We stellen in verschillende voetbalclubs in de Vlaamse Rand vast dat er trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dat zijn meestal goede én pedagogisch geschoolde trainers. Omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom gingen we met enkele partners in dialoog. We bespraken hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen met functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club.

 • Groep mensen die springen

  Troetels en kwellen: Nederlands oefenen in de klas en in de natuur

  'Troetels en kwellen' geeft volwassen anderstaligen een speelse oefenkans Nederlands. Een leerkracht Nederlands als tweede taal (NT2) of een begeleider van bijvoorbeeld een praatcafé vormt daarvoor een tandem met een natuurgids.

 • Logo Heerlijk Heldercampagne

  Heerlijk Helder

  Wij doen mee met 'Heerlijk Helder' van de Vlaamse overheid. Het basisidee van Heerlijk Helder is dat elke burger, elke medewerker en elke organisatie van de Vlaamse overheid beter wordt van heerlijk heldere taal.

 • Lezen met Klasse

  Lezen met Klasse

  Dankzij het regioproject Lezen met Klasse hebben 18 scholen zich 2 jaar ingezet om kwaliteitsvolle leesomgevingen te creëren in en rond hun school. Het stimuleren van de leesmotivatie en de leesvaardigheid van leerlingen stond daarbij centraal.

 • volleybalmatch

  Talendiversiteit in volleybalclubs

  We stuurden in samenwerking met de federatie Volley Vlaanderen 24 volleyclubs uit de brede Vlaamse Rand in het voorjaar van 2022 een online bevraging. Daarin polsten we naar de diversiteit in talen bij spelers, trainers en ouders en naar welke uitdagingen dat met zich meebrengt in de clubwerking.

 • voetballers

  Materiaalontwikkeling met voetbalfederaties

  Voetbal is internationaal een populaire sport. Voetballen kan je zowat overal: op de straat, op een pleintje in de wijk … Wie wil, kan ook voetballen in georganiseerd verband, bijvoorbeeld tijdens een voetbalstage in de vakantie of door zich in te inschrijven in een voetbalclub. Veel kinderen zetten die stap, ook in de Vlaamse Rand. Dat betekent dat de mix aan talen en culturen die we vaststellen in de regio zich ook weerspiegelt in voetbalclubs en zichtbaar is tijdens stages.

 • Randatlas

  Randatlas

  De Kleine Expeditie, een projectbureau voor erfgoed en musea, bijt zich 3 jaar lang vast in de Vlaamse Rand. Ze gaan op zoek naar sporen van het verleden en naar verhalen van mensen die er vandaag wonen, werken en leven.

 • DKO

  Pilootproject DKO Wemmel

  Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is beter bekend als de muziekschool en de kunstacademie. Het DKO bevindt zich in het beleidsdomein onderwijs, maar sluit ook sterk aan bij vrije tijd. Het aanbod vindt plaats buiten de reguliere lestijden van het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en tieners.