Ondersteuning van anderstalige voetbaltrainers

Een sportclub is een ideale context om Nederlands te oefenen. Kinderen pikken onbewust al spelend of al sportend veel taal op. Ook in een sportclub liggen dus heel wat leer- en oefenkansen Nederlands voor de spelers. De trainers spelen hierin een belangrijke rol. Daarom ondersteunen we hen.

We stellen in verschillende voetbalclubs in de Vlaamse Rand vast dat er trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dat zijn meestal goede én pedagogisch geschoolde trainers. Omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom gingen we met enkele partners in dialoog. We bespraken hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen met functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club.

trainers tonen diploma

Pilootproject

Samen met Crescendo CVO en met de steun van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zetten we in het najaar van 2021 een pilootproject Voetbaltraining in het Nederlands op. Dat is een specifieke verkorte NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal) voor anderstalige voetbaltrainers.

In deze praktische cursus van 20 uur ligt het accent op voetbaltechnische woordenschat, grammatica in de voetbalcontext én oefenkansen Nederlands benutten in de club.

De deelnemers sloten dit pilootproject succesvol af met een praktische oefensessie op het voetbalveld.

Vervolg

Vanuit dit pilootproject zoeken we verder naar gepaste antwoorden op uitdagingen van voetbalclubs en lokale besturen.

De opgebouwde expertise deelden we samen met Crescendo CVO naar CVO Semper en CVO Kisp om nieuwe lokale NT2-trajecten op maat op te starten.

Op vraag van de deelnemers aan het pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw, organiseren we een vervolgtraject met Crescendo CVO op de locatie van KV Zuun.

Gebaseerd op de acute noden worden er in 2022 ook lessenreeksen georganiseerd voor FC Strombeek (CVO Semper) en VC Groot-Dilbeek (CVO Kisp).

Trainer met kinderen

Trainersbundel

Niet elke trainer heeft interesse in een begeleid traject om Nederlands te leren en te oefenen. Om ook anderstalige trainers die zelf aan de slag willen met het Nederlands te ondersteunen, werkten we samen met Voetbal Vlaanderen een bundel uit. Die richt zich tot trainers met een basiskennis Nederlands en helpt hen in hun voorbereiding van trainingen en wedstrijden.

In de bundel vinden trainers de belangrijkste voetbalwoordenschat en krijgen ze tips over hoe ze instructies in het Nederlands formuleren. Er zijn ook oefeningen om de woordenschat en grammatica in te oefenen én een sjabloon waarmee ze hun trainingsvoorbereiding kunnen uitwerken met aandacht voor het Nederlands.

Onze sportclubondersteuners zetten de bundel in bij de coaching van anderstalige voetbaltrainers.