Projecten

We werken regelmatig experimenteel samen met lokale of bovenlokale partners die ook actief zijn in de Vlaamse Rand. Onze gemeenschapscentra zetten we in als 'laboratorium'. We organiseren er vernieuwende activiteiten om te werken aan oefenkansen Nederlands, aan participatiekansen voor alle inwoners en aan gemeenschapsvorming.

  • Boek ligt open in het gras

    Week van het Nederlands

    De Week van het Nederlands is een samenwerking tussen de Taalunie en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Samen met verschillende partners zetten ze de veelzijdigheid van het Nederlands in de kijker.

  • DKO

    Pilootproject DKO Wemmel

    Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is beter bekend als de muziekschool en de kunstacademie. Het DKO bevindt zich in het beleidsdomein onderwijs, maar sluit ook sterk aan bij vrije tijd. Het aanbod vindt plaats buiten de reguliere lestijden van het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en tieners.