Pilootproject DKO Wemmel

Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is beter bekend als de muziekschool en de kunstacademie. Het DKO bevindt zich in het beleidsdomein onderwijs, maar sluit ook sterk aan bij vrije tijd. Het aanbod vindt plaats buiten de reguliere lestijden van het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en tieners.

DKO

Waarom?

In het reguliere onderwijs in de Vlaamse Rand is de instroom van leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben groot. In het DKO zien we een gelijkaardige evolutie. Niet iedereen kent voldoende Nederlands om comfortabel deel te nemen aan de lessen en activiteiten.

En toch is de academie een ideale plaats om Nederlands te oefenen en te gebruiken. Veel ouders kiezen juist daarom op advies van de school voor een Nederlandstalige vrijetijdsactiviteit voor hun kind.

DKO

Experiment in Wemmel

In 2021 is 72,4 % van de kinderen en tieners tot en met 17 jaar in Wemmel van niet-Belgische herkomst. Daarnaast had 63,4 % van de kinderen in het Nederlandstalige onderwijs in 2020-2021 een andere thuistaal dan het Nederlands. Die diversiteit leidt tot uitdagingen op het vlak van het Nederlands als schooltaal en in de communicatie met ouders. In Wemmel zijn er ook Franstalige basisscholen van waaruit leerlingen naar de academie komen.

Op vraag van de directeur van de Gemeentelijke Academie Wemmel gingen we in 2021 in dialoog met het schoolteam om de noden in dit verband in kaart te brengen.

DKO

Hoe?

Een gesprek met het schoolteam bracht de uitdagingen en de concrete noden in kaart, met ook heel wat praktijkvoorbeelden. In een pilootproject op maat en op het tempo van het schoolteam gaan we in 2022 en 2023 samen op zoek naar antwoorden in functie van het versterken van de schooltaal Nederlands. We begeleiden het schoolteam in een proces dat focust op:

  • Toegankelijke lessen in het Nederlands op maat van alle leerlingen
  • Een heldere ouder-schoolcommunicatie
  • Een gerichte onthaal- en inschrijfprocedure
  • Realistische en gedragen taalafspraken