Projecten

We werken regelmatig experimenteel samen met lokale of bovenlokale partners die ook actief zijn in de Vlaamse Rand. Onze gemeenschapscentra zetten we in als 'laboratorium'. We organiseren er vernieuwende activiteiten om te werken aan oefenkansen Nederlands, aan participatiekansen voor alle inwoners en aan gemeenschapsvorming.

 • regionaal overleg

  Bovenlokaal overleg over oefenkansen Nederlands

  Wij faciliteren - vaak samen met andere partners - bovenlokaal overleg over oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.

 • mensen met emoji's voor hun gezicht

  Week van het Nederlands

  De Week van het Nederlands is een samenwerking tussen de Taalunie en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Samen met verschillende partners zetten ze de veelzijdigheid van het Nederlands in de kijker.

 • Groep mensen die springen

  Troetels en kwellen: Nederlands oefenen in de klas en in de natuur

  'Troetels en kwellen' geeft volwassen anderstaligen een speelse oefenkans Nederlands. Een leerkracht Nederlands als tweede taal (NT2) of een begeleider van bijvoorbeeld een praatcafé vormt daarvoor een tandem met een natuurgids.