Bovenlokaal overleg over oefenkansen Nederlands

Wij faciliteren - vaak samen met andere partners - bovenlokaal overleg over oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.

Lerend netwerk

Lerend netwerk kinderen en jongeren

2 x per jaar organiseren we een lerend netwerk oefenkansen Nederlands voor kinderen en jongeren. We wisselen goede praktijken en ideeën uit en denken samen na over kansen en uitdagingen in de Vlaamse Rand. We spraken bijvoorbeeld al over 'oefenkansen voor kinderen én ouders', 'taalstimulerende initiatieven op het speelplein', ‘de visietekst oefenkansen Nederlands voor kinderen en jongeren in de vrije tijd’ en 'meertalige animatoren: kansen en uitdagingen'.

Post-itoefening lerend netwerk

Voor wie?

Het lerend netwerk is voor al wie in de 19 Randgemeenten werkt met kinderen en jongeren en wil inzetten op oefenkansen Nederlands. Dat kunnen consulenten jeugd, integratie, diversiteit of taal zijn. Medewerkers van een bibliotheek, het Huis van het Kind, een cultuurcentrum, een sociaal huis of organisatoren van activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook bovenlokale partners met een werking in de Vlaamse Rand zijn welkom.

Kreeg je tot nu toe geen uitnodiging, maar wil je er een volgende keer ook graag bij zijn? Mail naar jeugd@derand.be.

regionaal overleg

Regionaal overleg volwassenen

In het regionaal overleg hebben we het over vragen en uitdagingen over Nederlands leren, oefenen en gebruiken bij volwassenen. Vzw ‘de Rand’, het Agentschap Integratie en Inburgering en Avansa Halle-Vilvoorde faciliteren dat overleg. De deelnemers zijn partners uit Halle-Vilvoorde: medewerkers van lokale besturen, leerkrachten van CVO's en Ligo, medewerkers van PIN vzw, Saamo, Groep Intro, collega's van onze subsidiërende overheden ...

participatiemethodiek

Het doel van het overleg

  • Netwerking en ervaringen delen.
  • Zorgen voor een aanbod van oefenkansen Nederlands in de regio dat ook kwaliteitsvol en voldoende divers is.
  • Hiaten in het aanbod ontdekken en er samen oplossingen voor zoeken.
  • Informatie over oefenkansen centraliseren.
  • Zorgen voor maximale toeleiding en participatie.

Ben je ook bezig met oefenkansen Nederlands voor volwassenen en lijkt dit overleg je nuttig? Stuur een mail naar nederlandsoefenen@derand.be.