Projecten

We werken regelmatig experimenteel samen met lokale of bovenlokale partners die ook actief zijn in de Vlaamse Rand. Onze gemeenschapscentra zetten we in als 'laboratorium'. We organiseren er vernieuwende activiteiten om te werken aan oefenkansen Nederlands, aan participatiekansen voor alle inwoners en aan gemeenschapsvorming.

 • mensen met emoji's voor hun gezicht

  Week van het Nederlands

  De Week van het Nederlands is een samenwerking tussen de Taalunie en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Samen met verschillende partners zetten ze de veelzijdigheid van het Nederlands in de kijker.

 • trainers tonen diploma

  Ondersteuning van anderstalige voetbaltrainers

  Een sportclub is een ideale context om Nederlands te oefenen. Kinderen pikken onbewust al spelend of al sportend veel taal op. Ook in een sportclub liggen dus heel wat leer- en oefenkansen Nederlands voor de spelers. De trainers spelen hierin een belangrijke rol. Daarom ondersteunen we hen.

  We stellen in verschillende voetbalclubs in de Vlaamse Rand vast dat er trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dat zijn meestal goede én pedagogisch geschoolde trainers. Omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom gingen we met enkele partners in dialoog. We bespraken hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen met functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club.

 • volleybalmatch

  Talendiversiteit in volleybalclubs

  We stuurden in samenwerking met de federatie Volley Vlaanderen 24 volleyclubs uit de brede Vlaamse Rand in het voorjaar van 2022 een online bevraging. Daarin polsten we naar de diversiteit in talen bij spelers, trainers en ouders en naar welke uitdagingen dat met zich meebrengt in de clubwerking.

 • voetballers

  Materiaalontwikkeling met voetbalfederaties

  Voetbal is internationaal een populaire sport. Voetballen kan je zowat overal: op de straat, op een pleintje in de wijk … Wie wil, kan ook voetballen in georganiseerd verband, bijvoorbeeld tijdens een voetbalstage in de vakantie of door zich in te inschrijven in een voetbalclub. Veel kinderen zetten die stap, ook in de Vlaamse Rand. Dat betekent dat de mix aan talen en culturen die we vaststellen in de regio zich ook weerspiegelt in voetbalclubs en zichtbaar is tijdens stages.