Talendiversiteit in volleybalclubs

We stuurden in samenwerking met de federatie Volley Vlaanderen 24 volleyclubs uit de brede Vlaamse Rand in het voorjaar van 2022 een online bevraging. Daarin polsten we naar de diversiteit in talen bij spelers, trainers en ouders en naar welke uitdagingen dat met zich meebrengt in de clubwerking.

volleybalmatch

De meeste volleybalclubs hebben een uitgebouwde jeugdwerking. We kunnen algemeen besluiten dat de talendiversiteit in volleybalclubs in de Vlaamse Rand eerder beperkt is.

Er liggen nog heel wat kansen om de clubs toegankelijker te maken. Sommige clubs willen een betere afspiegeling zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden.

Clubs die vandaag al een taaldivers publiek bereiken, vragen zich af hoe ze een Nederlandstalige club kunnen blijven. Ze zijn op zoek naar hoe ze kunnen vasthouden aan het Nederlands en bijvoorbeeld vlot met alle ouders kunnen communiceren.

club sharing day

Samen met Volley Vlaanderen kijken we op welke manier we met de analyse aan de slag kunnen.

We denken samen na over hoe we volleybalclubs kunnen ondersteunen in de werving van nieuwe leden om een divers publiek te bereiken, hoe ze ook anderstalige ouders vlot kunnen bereiken en betrekken bij de clubwerking, welke specifieke ondersteuning clubs nog kunnen gebruiken …

Volley Vlaanderen is er zich als federatie van bewust dat in de toekomst alle clubs in Vlaanderen meer te maken krijgen met een diversiteit aan talen en culturen. Vanuit dat bewustzijn delen we onze expertise en methodieken tijdens de ‘Club Sharing Day’. Dat is een initiatief van Volley Vlaanderen om de werking van volleybalclubs te versterken.