Troetels en kwellen: Nederlands oefenen in de klas en in de natuur

'Troetels en kwellen' geeft volwassen anderstaligen een speelse oefenkans Nederlands. Een leerkracht Nederlands als tweede taal (NT2) of een begeleider van bijvoorbeeld een praatcafé vormt daarvoor een tandem met een natuurgids.

Groep mensen rond een bord in het park

Oefenkans in de natuur

Volwassenen die Nederlands leren zoeken vaak oefenkansen in het dagelijkse leven. 'Troetels en kwellen' laat hen kennismaken met de natuur in hun buurt. Dat kan een opstap zijn naar andere natuuractiviteiten. Zo oefenen ze hun Nederlands en breiden ze hun lokale netwerk uit.

De lesgever NT2 en de natuurgids vormen een tandem. Samen introduceren ze natuurthema's in de klas. Eerst werken de cursisten samen met hun leerkracht NT2 aan een thema. Ze bekijken samen filmpjes en oefenen woordenschat die hen voorbereidt op een uitstap in de natuur. Tijdens die uitstap gaat een natuurgids met hen op pad. Samen doen ze ludieke oefeningen in de natuur, over het thema dat ze in de klas bespraken.

Groep mensen in het bos

Didactisch pakket

'Troetels en kwellen' omvat een didactisch pakket met:

  • een handleiding voor leraren en gidsen
  • 5 didactische taalfiches voor leraren
  • een didactische fiche voor natuurgidsen
  • 5 reportages voor cursisten: mieren, bramen, vlinders, bomen, kikkers
  • 5 instructiefiches voor cursisten: mieren, bramen, vlinders, bomen, kikkers
  • een halve dag interactieve natuurbeleving in de buurt
Groep mensen die springen

Flexibel

Je kan flexibel werken met het didactische pakket. De leerkracht NT2 en de gids kunnen variëren in het aantal thema's dat ze samen met een groep anderstaligen behandelen. 3 thema's zijn idealiter het minimum.

Je kan uiteraard ook de volgorde van de thema's zelf bepalen op basis van wat er op dat moment in de natuur te vinden is. De natuuruitstap volgt het best niet te lang na de introductie van het thema in de klas.

'Troetels en kwellen' is ook geschikt voor volwassenen die in groep Nederlands oefenen, bijvoorbeeld voor praattafels.