Lezen met Klasse

Dankzij het regioproject Lezen met Klasse hebben 18 scholen zich 2 jaar ingezet om kwaliteitsvolle leesomgevingen te creëren in en rond hun school. Het stimuleren van de leesmotivatie en de leesvaardigheid van leerlingen stond daarbij centraal.

Lezen met Klasse

Onder begeleiding van het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) versterkten de scholen hun taal- en leesbeleid. Via lezen werden de leerlingen trouwens ook in andere domeinen versterkt. Taalvaardig zijn is immers een noodzakelijke voorwaarde om leerstof te verwerken. Daarnaast zette elke school met de steun van vzw de Horizon ook leesbevorderingsacties in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek op. Hierdoor leerden ze ook de bibliotheekwerking en haar medewerkers beter kennen en zullen ze ook in de toekomst nog verder samenwerken rond leesbevordering.

De partners in het project hebben nu enkele tips verzameld in een inspiratiebundel.