Ondersteuning secundair onderwijs

Na een manifest van secundaire scholen in Halle-Vilvoorde maakt minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, middelen uit het Randfonds vrij. Hiermee ondersteunt hij de scholen in het omgaan met de stijgende talendiversiteit. Vanuit zijn bevoegdheid Onderwijs geeft hij scholen met een groot aantal leerlingen met thuistaal niet-Nederlands extra werkingsmiddelen.

project secundair onderwijs

Ondersteuning door vzw 'de Rand'

Vzw ‘de Rand’ krijgt sinds 2022 de opdracht en ontwikkelt een aanbod om de secundaire scholen te versterken op het vlak van:

  • taalbeleid
  • ouderbeleid
  • oefenkansen Nederlands buiten de lestijden

Het aanbod bestaat uit ondersteuning op maat van de realiteit, het schoolprofiel en de ondersteuningsbehoefte van de individuele scholen in de Vlaamse Rand en Halle. Daarnaast ontwikkelt vzw ‘de Rand’ ook een open aanbod waarop alle scholen van het arrondissement Halle-Vilvoorde kunnen intekenen.

Extra middelen voor scholen

Minister Weyts, bevoegd voor Onderwijs, riep 2023-2024 uit tot ‘Schooljaar van het Nederlands’. Hij trekt onder andere extra middelen voor scholen in Vlaanderen met een groot aantal leerlingen met een andere thuistaal dan Nederlands uit. Enkele secundaire scholen in onze regio komen in aanmerking. Met die middelen kunnen scholen investeren in taalkrachtig onderwijs en zo het Nederlands van de leerlingen versterken. Lees het advies van de Taalraad.

Lokale besturen kunnen een partner van de scholen zijn. Lees enkele suggesties uit een rapport over de uitdagingen en noden op het vlak van taal in het basisonderwijs in de Vlaamse Rand.