Onderwijs

De talendiversiteit in het onderwijs in de Vlaamse Rand neemt snel toe. We verzamelden de noden uit het basisonderwijs. Sinds begin 2022 ondersteunen we in opdracht van de minister bevoegd voor Randbeleid, Ben Weyts, secundaire scholen in de Vlaamse Rand en Halle. We werken met scholen en partners aan taalbeleid, ouderbeleid en oefenkansen Nederlands buiten de klas.

collegagroep onderwijs

Open aanbod

Leerkrachten, directies en andere medewerkers van secundaire scholen in het arrondissement Halle-Vilvoorde kunnen gratis deelnemen aan een open aanbod. Dat aanbod bestaat uit vormingen, webinars, collegagroepen, informele kennismakings- en ontmoetingsmomenten ...

We schreven ook tips en andere info uit dat gratis ter beschikking is van de scholen en andere onderwijspartners.

schoolteam

Ondersteuning op maat

Samen met een schoolondersteuner bepaalt de school waarop ze prioritair wil inzetten en welke ondersteuning ze wil. De schoolondersteuner werkt nauw samen met het taalbeleidsteam en op het tempo van het schoolteam.

nieuwsbrief onderwijs

Nieuwsbrief

Een 4-tal keer per jaar versturen we een nieuwsbrief. Daarmee houden we je op de hoogte van het ondersteuningsproject van het secundair onderwijs in de Rand en Halle. We kondigen het open vormingsaanbod aan, delen inspirerende materialen, zetten goede praktijken in de kijker, kijken over het muurtje bij collega’s …

bevraging secundair onderwijs

Noden van de scholen

In 2022 voerden we uitgebreide gesprekken met de directie en leerkrachten van 9 secundaire scholen in de Vlaamse Rand en Halle. Zo brachten we de signalen, noden en vragen met betrekking tot de talendiversiteit in de scholen in kaart. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen, hielden we rekening met de geografische spreiding, de netten, de SES-indicatoren en de studierichtingen.

Aanbod

 • Wedstrijd creatieve schrijfworkshops voor de tweede graad

  Leerlingen met plezier aan het schrijven krijgen? Niet altijd een gemakkelijke opdracht. Leerlingen ervaren schrijven als ‘iets moeilijks’. En terecht, schrijven is één van de meest complexe vaardigheden om te ontwikkelen. Win 2 creatieve schrijfworkshops voor leerlingen van de tweede graad.

 • Workshop 'Leerlingen sterker maken in je praktijkvak en de vaktaal'

  Workshop Leerlingen sterker maken in je praktijkvak en de vaktaal

  Begrijpen je leerlingen soms niet wat je bedoelt? Herhaal je vaak hetzelfde in je klas en zie je weinig resultaat? Wil je efficiënter lesgeven en je leerlingen actiever betrekken? Schrijf je dan in voor deze workshop.

 • Tips thuisbetrokkenheid

  Een kind leert veel op school. De leraren helpen een kind in de klas. Ook een ouder kan zijn kind helpen tijdens de schoolcarrière. Informeer ouders in het secundair onderwijs met deze tips.