Onderwijs

De talendiversiteit in het onderwijs in de Vlaamse Rand neemt snel toe. De uitdagingen die hiervan het gevolg zijn, zijn groot. Zowel basis- als secundaire scholen zoeken methodieken en een gerichte aanpak om te zorgen voor een sterke schooltaal bij alle kinderen. Ze streven er ook naar om alle ouders te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind.

lager onderwijs

Basisonderwijs

De diversiteit in het Nederlandstalige basisonderwijs is groot. Een snelle instroom van kinderen met thuistaal niet-Nederlands zet  schoolteams onder druk. Er zijn vandaag al heel wat partners die het basisonderwijs ondersteunen. Om te kijken welke noden, knelpunten en behoeften zij ervaren, hebben we lokale besturen en ondersteuningspartners bevraagd.

secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Sinds begin 2022 ondersteunen we in opdracht van minister Weyts secundaire scholen in de Vlaamse Rand en Halle. De instroom van anderstalige leerlingen wordt steeds groter. Daarom werken we met de scholen en partners aan een gericht taalbeleid met acties op maat van de school. Het doel is om de schooltaal Nederlands van alle leerlingen te versterken.