Tips thuisbetrokkenheid

Een kind leert veel op school. De leraren helpen een kind in de klas. Ook een ouder kan zijn kind helpen tijdens de schoolcarrière. Informeer ouders in het secundair onderwijs met deze tips.

Volg de communicatie van de school op

 • Lees de berichten op het digitaal schoolplatform, vb. Smartschool.
 • Leer zelf ook Nederlands, dat helpt je in de communicatie met de school.
 • Begrijp je nog niet veel Nederlands? Gebruik een vertaal-app (SayHi, DeepL) of zoek iemand die je kan helpen.
 • Krijg je een uitnodiging voor een gesprek of een oudercontact? Maak een afspraak en spreek met de school over je kind. Neem een tolk mee als je nog niet veel Nederlands begrijpt en spreekt.
 • Heb je vragen of maak je je zorgen? Communiceer met een leerkracht, de leerlingbegeleider of de directeur.
huiswerk thuis

Stimuleer en motiveer je kind

 • Laat je kind voelen dat school belangrijk is. Geef school prioriteit op andere activiteiten.
 • Motiveer je kind om elke dag op tijd naar school te gaan.
 • Toon interesse in wat je kind leert op school. Informeer hoe de dag was en wat hij deed.
 • Adviseer je kind om in de les of via Smartschool info aan de leraar te vragen.
 • Creëer een plaats waar je kind zonder lawaai, smartphone … voor school kan werken. Of informeer of er op school een huiswerkklas is.
 • Stimuleer je kind om het huiswerk te maken. Corrigeer huiswerk niet.
 • Kijk op Smartschool naar de resultaten. Praat er op een positieve manier over met je kind. Kijk naar zijn talenten.
 • Zoek samen met de school en je kind een studierichting volgens de competenties en interesse van je kind.

Help je kind met het Nederlands

 • Zoek samen met je kind een activiteit in het Nederlands buiten de school: een sportclub, een stage, naar muziek luisteren, naar TV kijken, een boek lezen ...
 • Sta als ouder positief tegenover het Nederlands. Probeer zelf Nederlands te spreken met de school of in de winkel. Zo toon je je motivatie. Dat heeft een positief effect op je kind.
 • Spreek veel met je kind. Stimuleer de dialoog tussen je kind en zijn familie. Via deze interactie komt je kind in contact met taal.
 • Lees ook nog andere tips voor oefenkansen Nederlands in de vrije tijd van tieners.