Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • oefenkansen tieners

  Tips oefenkansen Nederlands voor tieners (+12 jaar)

  Een kind leert niet alleen op school Nederlands. Het kan ook veel Nederlands leren in de vrije tijd. Ouders kunnen hun kind daarin stimuleren. Maak dat bespreekbaar in een onthaalgesprek, op een infoavond of tijdens een oudercontact. Welke tips kan je ouders geven?

 • Vorming taalontwikkeling

  Workshop 'Taalontwikkeling stimuleren en evalueren bij ex-OKAN-leerlingen of zwaktaalvaardige leerlingen'

  In deze workshop zoomen we specifiek in op hoe leraren ex-OKAN-leerlingen en anderstalige leerlingen die moeite hebben met het leren van het Nederlands kunnen stimuleren in hun taalontwikkeling. We staan ook stil bij het omgaan met de thuistalen van de leerlingen en hoe leraren de taalontwikkeling van die leerlingen zo goed mogelijk kunnen opvolgen.

 • Tips thuisbetrokkenheid

  Een kind leert veel op school. De leraren helpen een kind in de klas. Ook een ouder kan zijn kind helpen tijdens de schoolcarrière. Informeer ouders met deze tips.

 • Tips duidelijke schriftelijke communicatie naar ouders

  Als school communiceer je regelmatig met ouders. Je nodigt ze uit voor een oudercontact of je wil regels en afspraken van de school duiden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sommige ouders vinden brieven lezen moeilijk, niet elke ouder begrijpt voldoende Nederlands en niet iedereen is evenveel vertrouwd met de werking van de school. Het gebruik van duidelijke taal helpt.

 • Speelplaats

  Collegagroep 'Boest je speelplaats'

  Een speelplaats is een fysieke plek op een school waar leerlingen elkaar ontmoeten tussen de lestijden. Het lijkt misschien niet allemaal zo heel bijzonder wat daar gebeurt en toch is die plek van onmisbare waarde voor een goed functionerende en kwalitatieve school. Op die plek liggen tal van leer- en ontplooiingskansen voor de leerlingen. Zo kan de speelplaats voor leerlingen bijvoorbeeld ook een oefenplek voor het Nederlands zijn, al gaat dat niet overal vanzelf.

 • Webinar 'duidelijke schriftelijke communicatie met ouders'

  Als school communiceer je regelmatig met ouders. Je nodigt ouders uit voor een oudercontact of een eetfestijn, je wil regels en afspraken van de school duiden of je organiseert een infoavond en je wil hen graag uitnodigen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Niet alle ouders verstaan voldoende Nederlands en niet iedereen is evenveel vertrouwd met de werking van de school.

 • Tips voor het onthaal van nieuwe leerlingen en hun ouders

  De inschrijvingen van nieuwe leerlingen op je school lopen. Betrek ouders van bij het begin, ze zijn een belangrijke partner in de schoolloopbaan van hun kind. Met een goede eerste indruk en duidelijke informatie maak je een positieve start voor de leerling, de ouders en de school.

 • Collegagroep 'Boest je ouderbeleid'

  Scholen zetten vaak heel zinvolle acties op binnen hun eigen muren. Deze collegagroep biedt je de kans om te kijken hoe andere scholen werken aan hun ouderbeleid.

 • Traject taalbeleidsexpert

  Hoe zorg je ervoor dat je schooltaalbeleid in de Vlaamse Rand écht impact heeft op de taalontwikkeling van leerlingen? Hoe kan je het taalbeleid van de school versterken? Hoe overtuig je je collega’s van het belang van een taalbeleid?

 • Cage

  Win een middagsessie met Cage

  Leerlingen leren niet alleen Nederlands in de klas. Ook de speelplaats biedt heel wat oefenkansen Nederlands. Door de meertalige context komen die oefenkansen Nederlands niet altijd vanzelf. Daarom is het zinvol om Nederlands op de speelplaats positief te stimuleren. Doe mee met onze wedstrijd en geef het Nederlands een plek tijdens de middagpauze.

 • Er komen letters uit een jongen zijn mond

  Webinar 'Hoe verwerven kinderen een 2e taal?'

  Een workshop voor leerkrachten, begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Kom te weten hoe kinderen een taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om de taaldoelen van je oefenkans Nederlands te bereiken.

 • Voeten met daarvoor 5 pijlen in verschillende richtingen

  Infosessie 'taalpromotie en oefenkansen'

  In deze infosessie maak je kennis met onze materialen en werkvormen. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken en voor welke doelgroepen we dat doen. Je krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken.