Missie en waarden

© Filip Claessens

Missie

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.

Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat:

  • Sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren.
  • Dienstverlening en informatie aan te bieden.
  • Maatschappelijke participatie te stimuleren.

Waarden

  • Respectvol: respect voor elkaar en en respect voor onze omgeving zijn voor ons fundamentele basishoudingen.
  • Geëngageerd: ons engagement en onze toewijding, gelinkt aan een geloof in onze toegevoegde waarde, zijn zichtbaar en voelbaar.
  • Creatief: we willen creatief denken en handelen om zo voor elke vraag of elk probleem de ideale aanpak te kunnen kiezen.
  • Gericht op kwaliteit: we zijn veeleisend voor onszelf en willen altijd het best mogelijke werk afleveren.
  • Gericht op verbinding: we vinden samenwerken en netwerken, zowel intern als extern, absoluut nodig om onze doelen te bereiken.