Randbeleid en onderzoek

© Filip Claessens

De website www.docu.vlaamserand.be is een site over de Vlaamse Rand. Je vindt er beleidsdocumenten, wetgeving, statistieken en wetenschappelijke studies. Op de site staan studies en beleidsplannen uit de 19 randgemeenten, maar net zo goed algemene werken over staatshervorming en taalwetgeving, over sociaal-economische of demografische evoluties, over onderwijs of mobiliteit.

Het documentatiecentrum is een initiatief van het team Coördinatie Vlaamse Rand (Vlaamse administratie) in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO), een consortium van onderzoeksgroepen van de Vlaamse universiteiten.