Sport

Een sportclub draait om meer dan alleen sport. Er komen mensen samen en er ontstaan vriendschappen. In veel clubs met een jeugdwerking is er een grote diversiteit aan talen en culturen. Wij ondersteunen Nederlandstalige sportclubs om met de talendiversiteit om te gaan en ervoor te zorgen dat de werking toegankelijk is voor iedereen.

handen komen samen

Meer dan een sportaanbod ...

Sportclubs zetten in op beweging, op ontmoeting en op verbinding van de lokale samenleving (gemeenschapsvorming). Ze willen vaak ook stappen zetten om een meer divers en breder publiek aan te trekken. Sportclubs dragen zo bij aan de integratie van nieuwe inwoners. Dat is waardevol in de Vlaamse Rand, waar de demografische evoluties bijzonder snel gaan.

Samenwerking

Een partner voor lokale besturen

Wij ondersteunen sportclubs en andere partners in de Vlaamse Rand in het omgaan met talendiversiteit en de toegankelijkheid van het sportaanbod voor alle inwoners.
Lokale besturen kunnen met al hun vragen terecht bij onze sportmedewerkers, bijvoorbeeld over hun eigen sportaanbod, de werking van de sportraad, het regionale sportaanbod, de ondersteuning van sportclubs …
In overleg bespreekt een sportmedewerker de vragen. Hij bekijkt welk aanbod hierop een antwoord biedt. Een samenwerking kan eenmalig zijn of een intensievere vorm aannemen.

Vragen? boest@derand.be

Vrouw geeft sporttraining aan kinderen

Boest je sportclub

Op www.boestjesportclub.be vinden sportclubs informatie om hun werking toegankelijk te maken en het Nederlands een plaats te geven in de meertalige realiteit. De filmpjes, info, tips en voorbeelden over verschillende thema’s zijn een inspiratiepakket voor alle sportclubs. Trainers, jeugdcoördinatoren, bestuurders en andere vrijwilligers kunnen er zelfstandig mee werken in hun club. De website is in evolutie.

Boest sportclubondersteuning

Sportclubondersteuning

Sportclubs draaien dankzij de inzet van vrijwilligers. Wij ondersteunen die vrijwilligers op verschillende manieren. Met de info op www.boestjesportclub.be kunnen ze zelf aan de slag, en er zijn ook webinars voor individueel geïnteresseerden.
Met sportclubs die een intensievere ondersteuning op maat willen, zoekt een sportmedewerker naar antwoorden op hun vragen. Via een traject op vraag, op maat en op het tempo van de club zorgt een begeleider voor info, tips, voorbeelden … Zo’n traject kan bestaan uit workshops, coaching, intervisie, acties rond ouderbetrokkenheid, ondersteuning bij extra activiteiten voor leden, brainstormen over oefenkansen Nederlands voor ouders ...

In de club communiceren we eentalig in het Nederlands en Boest! helpt ons daar op een goede manier bij.

Ludwig Deweghe (KSC Grimbergen)

Aanbod

Ontdek ons aanbod sportclubondersteuning:

 • ouders

  Webinar Ouderbetrokkenheid in je vereniging

  Sport- of jeugdverenigingen hebben regelmatig contact met de ouders van leden. Wat levert het je organisatie op als je investeert in een goede relatie met ouders?
  In verenigingen zijn meestal heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen.

 • voetbalouders

  Webinar Duidelijk communiceren met alle ouders in de sportclub

  Voor een vlotte organisatie in je sportclub is een goede communicatie met ouders cruciaal. Soms zijn er ouders die nog geen of weinig Nederlands begrijpen en spreken. In dit webinar krijgen bestuursleden of andere vrijwilligers tips en voorbeelden om vlot te communiceren met álle ouders.

 • trainer met kinderen

  Sportclubondersteuning

  'Boest! – onze sportclub scoort' is een integrale begeleiding van sportclubs. Er is aandacht voor het bereiken en betrekken van alle leden en hun ouders, ook wie nog niet zoveel Nederlands begrijpt en spreekt. De club kiest zelf waaraan ze wil werken en bepaald het tempo.

Projecten

Ontdek de projecten die we in het domein sport realiseren:

 • mensen met emoji's voor hun gezicht

  Week van het Nederlands

  De Week van het Nederlands is een samenwerking tussen de Taalunie en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Samen met verschillende partners zetten ze de veelzijdigheid van het Nederlands in de kijker.

 • trainers tonen diploma

  Ondersteuning van anderstalige voetbaltrainers

  Een sportclub is een ideale context om Nederlands te oefenen. Kinderen pikken onbewust al spelend of al sportend veel taal op. Ook in een sportclub liggen dus heel wat leer- en oefenkansen Nederlands voor de spelers. De trainers spelen hierin een belangrijke rol. Daarom ondersteunen we hen.

  We stellen in verschillende voetbalclubs in de Vlaamse Rand vast dat er trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dat zijn meestal goede én pedagogisch geschoolde trainers. Omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom gingen we met enkele partners in dialoog. We bespraken hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen met functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club.

 • volleybalmatch

  Talendiversiteit in volleybalclubs

  We stuurden in samenwerking met de federatie Volley Vlaanderen 24 volleyclubs uit de brede Vlaamse Rand in het voorjaar van 2022 een online bevraging. Daarin polsten we naar de diversiteit in talen bij spelers, trainers en ouders en naar welke uitdagingen dat met zich meebrengt in de clubwerking.