Sportclubondersteuning

'Boest! – onze sportclub scoort' is een integrale begeleiding van sportclubs. Er is aandacht voor het bereiken en betrekken van alle leden en hun ouders, ook wie nog niet zoveel Nederlands begrijpt en spreekt. De club kiest zelf waaraan ze wil werken en bepaald het tempo.

trainer met kinderen

3 doelgroepen

De bestuursleden zijn de motor van een sportclub. Samen werken we aan bijvoorbeeld een toegankelijk inschrijf- en onthaalbeleid, duidelijke communicatie, een duurzame en gedragen taalvisie …

Ook trainers zijn een cruciale doelgroep. Ze krijgen tips om zoveel mogelijk vast te houden aan het Nederlands en vlot te communiceren met alle spelers en hun ouders. We ondersteunen ook anderstalige trainers om Nederlands te leren en te oefenen.

In clubs met een ouderraad werken we samen met die raad acties uit voor verhoogde betrokkenheid van alle ouders. In clubs zonder ouderraad werken we samen met het bestuur, individuele ouders of andere vrijwilligers.

samen op maat

Op maat

Een sportclub draait op vrijwillig engagement. Daarom werkt onze sportclubondersteuner vanuit een positieve houding op maat en op het tempo van de club.

In een kennismakingsgesprek worden ook de noden en vragen van de club verhelderd. Op basis van die noden en vragen maakt de sportclubondersteuner een plan van aanpak op. De club kiest zelf waaraan ze wil werken en wanneer er workshops, vergaderingen of afspraken plaatsvinden.

De sportclubondersteuner zorgt via een helikopterperspectief voor versterking en verbinding van de de acties en de doelgroepen in de club.

workshop in een voetbalclub

Workshops

Een begeleidingstraject kan bestaan uit 1 of meerdere workshops.

  • Een warm onthaal voor alle leden en hun ouders
  • Toegankelijke trainingen met heldere communicatie met alle leden
  • Heldere geschreven en gesproken communicatie met ouders
  • Taalafspraken in de club
  • Ouderbetrokkenheid
coaching op het veld

Coaching

Naast workshops kan in een begeleidingstraject ook intensievere begeleiding aan bod komen:

  • Individuele coaching van Nederlandstalige trainers
  • Individuele taalcoaching van anderstalige trainers met kwalitatieve oefenkansen Nederlands
  • Begeleiding van (jeugd)coördinatoren met betrekking tot hun rol naar trainers
  • Samen met bestuursleden of andere vrijwilligers clubcommunicatie screenen en toegankelijker maken