Sportclubondersteuning

Boest! – onze sportclub scoort is een integrale begeleiding van sportclubs, met aandacht voor het bereiken van anderstalige leden en hun ouders, en hun betrokkenheid. We polsen in een gesprek naar de signalen en noden van de club en stellen daarna een ondersteuningspakket op maat voor. Gaat de club akkoord met dat voorstel, dan legt ze samen met ons een traject af. De club kan samen met ons werken aan het welbevinden van alle kinderen, een duurzame onthaal- en taalvisie, oefenkansen Nederlands voor kinderen en ouders ...

trainer met kinderen

3 doelgroepen

De bestuursleden zijn vaak de motor van een sportclub. We werken met hen aan verschillende aspecten: een toegankelijk onthaalbeleid voor leden en hun ouders, een duurzame en gedragen taalvisie voor de hele clubwerking …

Het aantal anderstalige leden in de clubs stijgt. Ook trainers zijn dus een cruciale doelgroep. Ze krijgen tips om op en naast het veld vlot te communiceren met de spelers en hun ouders. Anderstalige trainers kunnen we ondersteunen om Nederlands te leren en te oefenen.

Sommige sportclubs hebben een ouderraad. We werken samen met die raad acties uit om te komen tot een betere betrokkenheid van alle ouders, verhoogde participatie en een beter welbevinden van elk kind in de club. In clubs zonder ouderraad werken we samen met het bestuur, individuele ouders of andere vrijwilligers.

samen op maat

Op maat

Een sportclub draait op vrijwillig engagement.


Daarom werkt onze sportclubondersteuner vanuit een positieve houding op maat en op het tempo van de club.


Via een helikopterperspectief zorgt hij voor versterking en verbinding van de drie doelgroepen.

workshop in een voetbalclub

Workshops

Een begeleidingstraject kan bestaan uit 1 of meerdere workshops.

  • Een warm onthaal voor alle leden en hun ouders
  • Toegankelijke trainingen met heldere communicatie met alle leden
  • Heldere geschreven en gesproken communicatie met ouders
  • Taalafspraken in de club
  • Ouderbetrokkenheid
coaching op het veld

Coaching

Naast workshops kan in een begeleidingstraject ook intensievere begeleiding aan bod komen:

  • Individuele coaching van Nederlandstalige trainers
  • Individuele taalcoaching van anderstalige trainers met kwalitatieve oefenkansen Nederlands
  • Begeleiding van (jeugd)coördinatoren met betrekking tot hun rol naar trainers
  • Samen met bestuursleden of andere vrijwilligers clubcommunicatie screenen en toegankelijker maken