Duidelijk geschreven taal

Wil je helder en toegankelijk communiceren met anderstaligen? We geven je enkele tips die de communicatie met je anderstalige collega’s, klanten, leden, ouders, bezoekers … kunnen verbeteren, ook als ze het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands.

Hand die schrijft

Pas deze eenvoudige tips toe

 • Spreek je lezer aan met ‘je’. Richt je rechtstreeks tot je lezer en vermijd zeker het verouderde 'men'.
 • Schrijf zoals je vertelt. Houd het simpel. Gebruik frisse en alledaagse woorden. Vermijd typische schrijftaal of ouderwetse woorden (bijvoorbeeld woonachtig, werkzaam, bekomen) en zinsconstructies (gelieve te ...).
 • Schrijf actieve zinnen. Vermijd de passieve vorm (geen zinnen met ‘worden’).
 • Schrijf korte zinnen. Vermijd bijzinnen of omslachtige formuleringen. Je hoeft niet alle informatie in één zin te steken.

Teksten, computer

Structuur & visuele ondersteuning

 • Zorg voor een duidelijke, logische structuur. Je lezer wil snel de relevante informatie vinden: wie – wat – waar – wanneer – hoe?
 • Gebruik korte alinea’s en duidelijke titels. Laat voldoende ruimte tussen de verschillende alinea’s. Op die manier moet je lezer geen te grote stukken tekst verwerken en zorg je voor 'rustpunten' in je tekst.
 • Gebruik ‘transparante’ woorden. Sommige woorden zijn gemakkelijker ‘herkenbaar’. Bijvoorbeeld: ‘annuleren’ in plaats van ‘afzeggen’.
 • Verduidelijk je tekst met pictogrammen, foto’s of illustraties. Bekijk onze pictogrammendatabank.

Jonge vrouw die naleest

Vergeet niet om je tekst na te lezen

 • Kan je lezer de tekst na 1 x lezen begrijpen?
 • Staan er geen spel- of grammaticale fouten in?
 • Vindt je lezer snel de informatie die hij nodig heeft?
 • Is het duidelijk wat jij van je lezer verwacht?