Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Webinar 'Hoe ga je om met anderstalige sportbegeleiders?'

  Het is voor sportclubs of sportorganisaties in de Vlaamse Rand niet altijd evident om Nederlandstalige trainers of begeleiders te werven. Daarom benutten ze alsmaar vaker het potentieel van anderstalige geïnteresseerden.

 • Mensen vanop de rug bekeken

  Infosessie De specificiteit van de Vlaamse Rand

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek?

 • Webinar 'Het Nederlands als clubtaal: waarom en hoe?'

  Leer hoe je op een positieve manier omgaat met meertaligheid in je club én hoe je het Nederlands een volwaardige plaats geeft.

 • Infosessie - Boest je sportclubs in 3 x 30'

  In 3 korte ochtendsessies van 30 minuten krijg je praktische inzichten op het vlak van omgaan met het Nederlands in een taaldiverse sportcontext. Laat je inspireren in hoe jij je clubs kan ondersteunen om het Nederlands in hun werking te bewaken.

 • Webinar communiceren met anderstalige ouders in een vrijetijdswerking

  Als organisator of begeleider speel je een rol om ouders goed te informeren. Leer hoe je ook ouders die niet zo goed Nederlands begrijpen en spreken kan informeren.

 • copyright David Legrève

  Webinar talige begeleidershouding kinderen en jongeren

  Hoe ga je om met een grote talendiversiteit? Hoe zorg je dat alle kinderen meespelen, ook als taal een drempel is en hoe kan je tijdens het begeleiden van een activiteit taal stimuleren? Leer hoe je van het Nederlands een leuke speeltaal maakt.

 • Speldoos voetbal

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat uit de voetbalclub. Dat kan met het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.

 • Red Flames kijken in voetbalwoordenboekje

  Voetbalwoordenboekje 'Aftrap Nederlands'

  Het voetbalboekje is leuk voor wie van voetbal houdt, lid is van een Nederlandstalige voetbalclub of deelneemt aan een voetbalstage. Kinderen en ouders leren met het boekje de belangrijkste woordenschat in het Nederlands. In het boekje staan ook spelletjes om Nederlands te oefenen.

 • ouders langs de lijn

  Ouderbetrokkenheid in de sportclub

  Sportclubs doen veel inspanningen om alle ouders te informeren, te bereiken en te betrekken. Elke ouder is betrokken, niet elke ouder participeert. Denk als club na over wat je van ouders verwacht en wat je nodig hebt voor een goede clubwerking.

 • ouders

  Webinar Ouderbetrokkenheid in je vereniging

  Sport- of jeugdverenigingen hebben regelmatig contact met de ouders van leden. Wat levert het je organisatie op als je investeert in een goede relatie met ouders?
  In verenigingen zijn meestal heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen.

 • Vrouw geeft sporttraining aan kinderen

  Webinar Toegankelijke trainingen voor alle leden + tool taalcoaching

  In heel wat sportclubs is er een grote diversiteit aan talen bij de leden. Zo veel mogelijk een gemeenschappelijke taal gebruiken draagt bij aan een vlotter verloop van de training en de wedstrijd.

 • Workshop inschrijven en warm onthaal in de club

  Elk jaar schrijven er zich nieuwe leden in een sportclub in. Huisregels, clubwaarden of interne afspraken zijn voor hen niet altijd makkelijk te achterhalen of begrijpen.