Ouderbetrokkenheid in de sportclub

Sportclubs doen veel inspanningen om alle ouders te informeren, te bereiken en te betrekken. Elke ouder is betrokken, niet elke ouder participeert. Denk als club na over wat je van ouders verwacht en wat je nodig hebt voor een goede clubwerking.

Alles start met je communicatie

Je communiceert als club de afspraken voor trainingen en wedstrijden van jeugdspelers naar de ouders. Schrijf je informatie op een heldere en gestructureerde manier. Dat helpt ouders om je communicatie te begrijpen. Een goed geïnformeerde ouder is een meer betrokken ouder.

Ouders als partners voor je club

Ouders kunnen zowel een rol opnemen in het sportieve als het sociale aspect van je clubwerking. Denk na over welke acties je als club opzet en waar je helpende handen nodig hebt. Leer je ouders kennen en vraag naar hun interesses en mogelijkheden.

Ga met onze tips aan de slag!

Twee begrippen, twee doelen

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn 2 begrippen. Stem je verwachtingen daarop af.

Ouderbetrokkenheid is de mate waarin een ouder zijn kind ondersteunt en stimuleert in de ontwikkeling. De focus ligt op het kind. Een ouder kan betrokken zijn zonder actief te participeren.

Bij ouderparticipatie ligt de focus meer op de club. De ouder neemt deel aan activiteiten of neemt een rol op zich in de clubwerking. Bijvoorbeeld aanwezig zijn op de startdag, helpen tijdens een toernooi, meewerken aan het clubfeest, deelnemen aan een activiteit om Nederlands te oefenen …

Gebruik onze inspiratiefiche om te kijken hoe je ouders vanuit hun betrokkenheid naar een meer participatieve rol kan laten evolueren.

Oefenkansen Nederlands?

Soms zoeken anderstalige ouders ook een oefenkans Nederlands in je club.
Ook daar kan je als club op inspelen om ouders meer te betrekken. Organiseer infoavonden, thema-avonden of zet zelfs heel specifiek in op het aanbieden van die oefenkans via conversatietafels voor ouders terwijl de kinderen aan het trainen zijn.

Wil je hiervoor zelf activiteiten organiseren?