Webinar Toegankelijke trainingen voor alle leden + tool taalcoaching

In heel wat sportclubs is er een grote diversiteit aan talen bij de leden. Zo veel mogelijk een gemeenschappelijke taal gebruiken draagt bij aan een vlotter verloop van de training en de wedstrijd.

Vrouw geeft sporttraining aan kinderen

De trainers spelen hierin een stimulerende rol. Om hen te versterken krijgen ze info, tips en voorbeelden. Zo kunnen ze vlot omgaan met die talendiversiteit en het Nederlands inzetten als verbindende taal tijdens trainingen en wedstrijden.

Trainers kunnen na een workshop ook individuele ondersteuning op het veld krijgen.
Dat kan door een observatie van een Boest-medewerker of door gebruik te maken van onze tool voor taalcoaching van trainers.
Met deze tool kunnen trainers zichzelf coachen of zich laten coachen door (jeugd)coördinatoren om hun talige begeleidershouding te optimaliseren.

Praktische informatie

  • We plannen een nieuw webinar in het najaar 2024
  • gratis
  • voor trainers, jeugdcoördinatoren, ploegverantwoordelijken of clubvrijwilligers
  • via Teams - Je krijgt de link enkele dagen voor het webinar plaatsvindt.
  • Schrijf in via het formulier hieronder.