Webinar Ouderbetrokkenheid in je vereniging

Sport- of jeugdverenigingen hebben regelmatig contact met de ouders van leden. Wat levert het je organisatie op als je investeert in een goede relatie met ouders?
In verenigingen zijn meestal heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen.

ouders

Inhoud

Wat is ouderbetrokkenheid, welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn er, welke taken kan je als club aan ouders geven en hoe doe je dat?
In deze webinar krijgen deelnemers antwoorden op deze vragen.

Je krijgt info, tips en voorbeelden om als vereniging in te zetten op acties die ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie stimuleren.