Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Workshop heldere clubcommunicatie met ouders

  Voor een vlotte organisatie van een sportclub is een goede communicatie met ouders cruciaal. Als ouders de communicatie begrijpen, zijn ook kinderen vaak meer betrokken. Daardoor voelen ze zich goed in de club.

 • judotraining

  Workshop toegankelijke trainingen in je club

  In heel wat sportclubs is er een grote diversiteit aan talen bij de leden. Zo veel mogelijk een gemeenschappelijke taal gebruiken draagt bij aan een vlotter verloop van de training en de wedstrijd.

 • verschillende talen

  Workshop taalafspraken in de club

  Het ledenbestand van sportclubs in de Vlaamse Rand kent een grote talendiversiteit. Kinderen en hun ouders spreken thuis een andere taal. Dat betekent niet dat ze geen Nederlands begrijpen of aan het leren zijn.

 • waslijn met truitjes

  Workshop ouderbetrokkenheid in je club

  Sportclubs hebben het hele seizoen hulp nodig. Ook ouders kunnen als vrijwilliger bijdragen. Veel clubs spreken hen hier op aan.

 • verschillende sporten

  Webinars sport

  In een club is soms 1 bestuurder of trainer geïnteresseerd in een specifiek thema. Daarom organiseren wij open webinars over diverse thema's. Deelnemers krijgen tips, inspiratie en voorbeelden om in hun club om te gaan met de talendiversiteit en om het Nederlands in te zetten als verbindende taal. 

 • Workshop warm onthaal in de club

  Elk jaar schrijven er zich nieuwe leden in een sportclub in. Huisregels, clubwaarden of interne afspraken zijn voor hen niet altijd makkelijk te achterhalen of begrijpen.

 • trainer met kinderen

  Sportclubondersteuning

  Boest! – onze sportclub scoort is een integrale begeleiding van sportclubs, met aandacht voor het bereiken van anderstalige leden en hun ouders, en hun betrokkenheid. We polsen in een gesprek naar de signalen en noden van de club en stellen daarna een ondersteuningspakket op maat voor. Gaat de club akkoord met dat voorstel, dan legt ze samen met ons een traject af. De club kan samen met ons werken aan het welbevinden van alle kinderen, een duurzame onthaal- en taalvisie, oefenkansen Nederlands voor kinderen en ouders ...

 • talige begeleidershouding

  Workshop ‘Een talige begeleidershouding’

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten voor kinderen hoor je verschillende talen. Kinderen spelen vaak in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders speel- en taalkansen voor alle kinderen.

 • Nederlands uitbreiden via voorlezen

  Workshop 'Al spelend Nederlands uitbreiden'

  Lokale besturen en andere partners organiseren activiteiten om het Nederlands van kinderen in de vrije tijd uit te breiden en te versterken.

 • hoe verwerven kinderen taal

  Workshop ‘Hoe verwerven kinderen taal?’

  Kinderen die Nederlands leren, nemen vaak deel aan taalstimulerende activiteiten in de vrije tijd, op advies van de school of omdat hun ouders willen dat ze meertalig worden. Organisatoren, vrijwilligers en begeleiders van een taalstimulerend aanbod verdienen de nodige ondersteuning.

 • jeugdwerkcafé

  Jeugdwerkcafé

  Sommige lokale jeugdverenigingen bereiken al een divers publiek. Andere zoeken manieren om een divers publiek aan te trekken. 

 • workshop begeleider

  Workshops ‘taalstimulering in de vrije tijd van kinderen’

  Wij organiseren met de provincie Vlaams-Brabant en andere partners open workshops over taalstimulering Nederlands in de vrije tijd van kinderen.