Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Tekst corrigeren

  Redactiewerk 'heerlijk helder'

  Werk je voor een lokaal bestuur en vind je het moeilijk om je teksten ‘heerlijk helder’ te krijgen voor een breed publiek? Schakel het redactieteam van vzw ‘de Rand’ in.

 • Schrift met stiften

  Duidelijk geschreven taal

  Wil je helder en toegankelijk communiceren met anderstaligen? We geven je enkele tips die de communicatie met je anderstalige collega’s, klanten, leden, ouders, bezoekers … kunnen verbeteren, ook als ze het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands.

 • Pictogrammendatabank - postkaart

  Pictogrammendatabank

  In onze pictogrammendatabank vind je afbeeldingen over allerlei thema’s. Pictogrammen kunnen je boodschap in duidelijke taal visueel ondersteunen.

 • Toolkit 'Boest je sportclub'

  Op www.boestjesportclub.be vinden sportclubs en andere sportpartners informatie over omgaan met Nederlands en andere talen in de club.

 • trainer met kinderen

  Sportclubondersteuning

  Boest! – onze sportclub scoort is een integrale begeleiding van sportclubs, met aandacht voor het bereiken van anderstalige leden en hun ouders, en hun betrokkenheid. We polsen in een gesprek naar de signalen en noden van de club en stellen daarna een ondersteuningspakket op maat voor. Gaat de club akkoord met dat voorstel, dan legt ze samen met ons een traject af. De club kan samen met ons werken aan het welbevinden van alle kinderen, een duurzame onthaal- en taalvisie, oefenkansen Nederlands voor kinderen en ouders ...

 • visietekst

  Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

  In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.

 • Alaboemsasa

  Alaboemsasa

  Steeds vaker nemen kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben deel aan vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. Een filmpje, een poster met tips en enkele extra's ondersteunen begeleiders in het jeugdwerk om positief om te gaan met die talendiversiteit.

 • samen met je kind

  Tips 'oefenkansen Nederlands voor je kind'

  Ouders spelen een belangrijke rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kinderen. Een anderstalige ouder kan een rijke thuistaal bieden en er ook voor zorgen dat zijn kind veel oefenkansen Nederlands krijgt buiten de school.

 • Checklist afvinken

  Checklists duidelijke taal

  Zoek je een houvast als je iets op een duidelijke manier in het Nederlands moet schrijven? Gebruik onze checklists.

 • Man en vrouw praten op straat

  Tips voor Nederlandstaligen

  Als lokaal bestuur of organisatie kan je ‘anciens’ in je gemeente die Nederlands spreken tips geven. Ze kunnen immers heel wat kleine dingen doen om nieuwkomers in de gemeente en mensen die Nederlands leren te helpen.

 • Mensen lezen in groep

  Tips Nederlands oefenen volwassenen

  Werk je met of ken je mensen die Nederlands leren of geleerd hebben? Help hen met deze tips over hoe en waar ze in hun vrije tijd Nederlands kunnen oefenen.

 • Mensen met tekstballon

  Duidelijk gesproken taal

  Wil je helder en toegankelijk communiceren met anderstaligen? We geven je enkele tips die de communicatie met je anderstalige collega’s, klanten, leden, ouders, bezoekers … kunnen verbeteren, ook als ze het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands.