Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Kalender met klok en post-its

  Infosessie taalpromotie

  In onze infosessies taalpromotie kan je kennismaken met ons. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken, krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken en krijgt een overzicht van onze materialen en werkvormen. 

 • Twee mensen praten met smartphone in de hand

  Pictorand.be

  Op www.pictorand.be kunnen anderstaligen, leerkrachten Nederlands als vreemde taal en dienstverleners terecht om tekst te vertalen in pictogrammen en omgekeerd.

 • speldoos voetbal

  Speldoos voetbal

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat uit de voetbalclub. Dat kan met het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen. 

 • Pictogrammendatabank - postkaart

  Pictogrammendatabank

  In onze pictogrammendatabank vind je afbeeldingen over allerlei thema’s. Pictogrammen kunnen je boodschap in duidelijke taal visueel ondersteunen.

 • Speldoos vrije tijd

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier woorden, via het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.

 • talige begeleidershouding

  Workshop ‘Een talige begeleidershouding’

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten voor kinderen hoor je verschillende talen. Kinderen spelen vaak in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders speel- en taalkansen voor alle kinderen.

 • visietekst

  Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

  In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.

 • workshop begeleider

  Workshops ‘taalstimulering in de vrije tijd van kinderen’

  Wij organiseren met de provincie Vlaams-Brabant en andere partners open workshops over taalstimulering Nederlands in de vrije tijd van kinderen.

 • samen met je kind

  Tips 'oefenkansen Nederlands voor je kind'

  Ouders spelen een belangrijke rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kinderen. Een anderstalige ouder kan een rijke thuistaal bieden en er ook voor zorgen dat zijn kind veel oefenkansen Nederlands krijgt buiten de school.

 • Man en vrouw praten op straat

  Tips voor Nederlandstaligen

  Als lokaal bestuur of organisatie kan je ‘anciens’ in je gemeente die Nederlands spreken tips geven. Ze kunnen immers heel wat kleine dingen doen om nieuwkomers in de gemeente en mensen die Nederlands leren te helpen.

 • Mensen zitten aan tafel en praten

  Workshop oefenkansen

  In deze workshop overlopen we samen met de deelnemers nuttige tips om een oefenkans Nederlands kwaliteitsvol en toch plezierig te maken. De deelnemers maken kennis met verschillende methodieken en materialen.

 • Klant koopt iets in de winkel

  Week van de anderstalige klant

  De Week van de anderstalige klant is een laagdrempelig project. Cursisten Nederlands of deelnemers van een oefenkans Nederlands oefenen hun Nederlands in lokale handelszaken.