Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • samen lezen, ouder en kind

  Tips oefenkansen Nederlands voor kinderen (2,5 tot 12 jaar)

  Ouders spelen een rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kind. Als een kind Nederlands leert, kan een ouder zorgen dat zijn kind ook buiten de school in contact komt met het Nederlands. Die oefenkansen dragen bij aan een sterkere schooltaal Nederlands. Inspireer ouders met deze tips.

 • Evaluatie kwaliteit

  Je oefenkans verbeteren

  Organiseer of begeleid je een oefenkans Nederlands voor volwassenen? Wil je die oefenkans nog kwaliteitsvoller maken? Ons document om je activiteit te evalueren of te laten observeren helpt je daarbij.

 • Man en vrouw praten op straat

  Tips voor Nederlandstaligen

  Als lokaal bestuur of organisatie kan je ‘anciens’ in je gemeente die Nederlands spreken tips geven. Ze kunnen immers heel wat kleine dingen doen om nieuwkomers in de gemeente en mensen die Nederlands leren te helpen.

 • Domino met boomblaadjes

  Webinar Natuur in de buurt

  Zoek je extramurosactiviteiten voor je cursisten? Wil je een verfrissend en kant-en-klaar lespakket taal en natuur vanaf Threshold 1? Ben je natuurgids en wil je anderstaligen en meertaligen verwonderen over de natuur in hun buurt?

 • Schoolbord met vertalingen van het Engels naar het Nederlands

  Webinar Hoe leren volwassenen Nederlands?

  Kom je weleens in contact met volwassenen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is? In dit webinar krijg je informatie over mogelijke drempels die ze ervaren als ze Nederlands leren. We geven ook enkele tips over hoe je als Nederlandstalige kan helpen.

 • Webinar Talige begeleidershouding

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten (jeugdbeweging, sportkamp, speelpleinwerking etc.) voor kinderen, tieners en jongeren hoor je verschillende talen. Vaak spelen ze in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders, vrijwilligers en animatoren speel- en taalkansen in het Nederlands voor alle kinderen.

 • Er komen letters uit een jongen zijn mond

  Webinar Hoe verwerven kinderen een 2e taal?

  Een workshop voor leerkrachten, begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Kom te weten hoe kinderen een taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om de taaldoelen van je oefenkans Nederlands te bereiken.

 • talige begeleidershouding

  Workshop Een talige begeleidershouding

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten voor kinderen hoor je verschillende talen. Kinderen spelen vaak in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders speel- en taalkansen voor alle kinderen.

 • Mensen vanop de rug bekeken

  Infosessie De specificiteit van de Vlaamse Rand

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek?

 • Mensen spelen ganzenbord

  Conversatiestarters

  Er zijn heel wat materialen die je kan gebruiken om gesprekken te voeren in een conversatiegroep of in de NT2-klas. Ze kunnen het gesprek op gang brengen, een ludiek intermezzo zijn in de les of voor een fijne afwisseling zorgen in de normale structuur van je conversatietafel.

 • oefenkansen tieners

  Tips oefenkansen Nederlands voor tieners (+12 jaar)

  Een kind leert niet alleen Nederlands op school. Het kan ook Nederlands leren en oefenen in de vrije tijd. Ouders kunnen hun kind daarin stimuleren. Maak dat bespreekbaar met ouders. Welke tips kan je ouders geven?

 • Tips voor een talig programma

  Bij een taalbad, taalstage of zomerschool is uitbreiden van het Nederlands een doel. In elke activiteit zitten taalkansen voor kinderen. Als organisator of begeleider speel jij daarin een belangrijke rol. Je hebt al bij de uitwerking van het programma aandacht voor het versterken van het Nederlands.