Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Man en vrouw praten op straat

  Tips voor Nederlandstaligen

  Als lokaal bestuur of organisatie kan je ‘anciens’ in je gemeente die Nederlands spreken tips geven. Ze kunnen immers heel wat kleine dingen doen om nieuwkomers in de gemeente en mensen die Nederlands leren te helpen.

 • 2 mannen zijn samen aan het koken

  Tips warm welkom

  Socioculturele verenigingen zijn vaak op zoek naar nieuwe leden. Volwassenen die Nederlands leren willen graag oefenkansen in het dagelijkse leven. Hoe kan je daar als vereniging op inspelen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen die voor het eerst naar een activiteit komt zich welkom voelt?

 • Mensen vanop de rug bekeken

  Infosessie De specificiteit van de Vlaamse Rand

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek?

 • Mensen spelen ganzenbord

  Conversatiestarters

  Er zijn heel wat materialen die je kan gebruiken om gesprekken te voeren in een conversatiegroep of in de NT2-klas. Ze kunnen het gesprek op gang brengen, een ludiek intermezzo zijn in de les of voor een fijne afwisseling zorgen in de normale structuur van je conversatietafel.

 • Vrouw leest voor aan kinderen

  Cursisten Nederlands lezen voor

  Tijdens workshops ‘voorlezen’ leren volwassen cursisten Nederlands hoe ze op een interactieve en speelse manier kunnen voorlezen aan kleuters. Vóór de workshop bezoeken de cursisten de plaatselijke bibliotheek. Ze leren zo de werking van de bib (beter) kennen. Na de workshop lezen de cursisten een verhaal voor aan kleuters uit een plaatselijke kleuterklas. Idealiter spreid je dit voorleesproject over 3 lesmomenten.

 • Twee vrouwen bespreken een partituur

  Workshop warm welkom

  Nederlandstaligen spelen een grote rol in het integratieproces van anderstaligen. Dat is ook zo voor wie actief is in het verenigingsleven. In onze workshop leer je hoe je nieuwe mensen hartelijk welkom kan heten, en waar je op kan letten als de nieuwelingen een andere moedertaal dan het Nederlands hebben.

 • Man leest in het kookboek Cuisine Mundial

  Kookboek 'Cuisine Mundial'

  Voor de 5e verjaardag van Cuisine Mundial maakten GC de Kam en enkele verenigingen een kookboek in eenvoudig Nederlands.

 • Twee vrouwen praten met elkaar

  Taaliconen

  Met taaliconen toon je aan je bezoekers dat ze welkom zijn op je activiteiten. Ze weten met de iconen meteen ook hoeveel Nederlands ze moeten kennen om op een comfortabele manier te kunnen volgen.

 • Mensen kijken omhoog naar een scherm

  Kennismaking met het cultuurcentrum

  Tijdens een zoektocht maken cursisten Nederlands kennis met het cultuur- of gemeenschapscentrum. In groep leggen ze een parcours af en voeren ze eenvoudige opdrachten uit, aangepast aan hun taalniveau.

 • Hand schrijft in een schrift

  Workshop duidelijk geschreven taal

  De tips in de workshop ‘duidelijk geschreven taal’ helpen je om je teksten verstaanbaar te maken voor iedereen. Richt je je in je communicatie ook naar anderstaligen? Dan geven we je wat uitleg over het leerproces van mensen die Nederlands leren.

 • Rekken in de bibliotheek

  Kennismaking met de bib

  Tijdens een zoektocht maken cursisten Nederlands kennis met de bibliotheek. In groepjes leggen ze een parcours af en voeren ze eenvoudige opdrachten uit, aangepast aan hun taalniveau.

 • Mannen koken samen

  Bijt in je vrije tijd

  Bijt in je vrije tijd laat volwassen cursisten Nederlands kennismaken met plaatselijke Nederlandstalige organisaties en activiteiten.