Taaliconen

Met taaliconen toon je aan je bezoekers dat ze welkom zijn op je activiteiten. Ze weten met de iconen meteen ook hoeveel Nederlands ze moeten kennen om op een comfortabele manier te kunnen volgen.

Twee vrouwen praten met elkaar
David Legrève

Wat zijn de taaliconen?

Elk jaar volgen heel wat mensen in de Vlaamse Rand een cursus Nederlands. Vaak gaan ze op zoek naar activiteiten, cursussen en workshops in het Nederlands om de taal te oefenen. Als je taaliconen zet bij die activiteiten, weten mensen die Nederlands leren hoeveel Nederlands ze het best kennen als ze op een comfortabele manier willen deelnemen.

Wil jij ook mensen die Nederlands leren verwelkomen in jouw organisatie in de Vlaamse Rand en hen een oefenkans Nederlands bieden? Volg een workshop duidelijke taal en taaliconen. Met een taalicoonwijzer leer je de taaliconen toekennen aan je eigen activiteiten. Je krijgt er ook tips over duidelijke taal, want duidelijke taal en taaliconen gaan samen.

Vraagtekens

Praktische informatie

Bladwijzer tussen pagina's van woordenboek

Wat betekenen de taaliconen?

  • Taalicoon 1: Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
  • Taalicoon 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.
  • Taalicoon 3: Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.
  • Taalicoon 4: Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.