Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Red Flames kijken in voetbalwoordenboekje

  Voetbalwoordenboekje 'Aftrap Nederlands'

  Om voetbalspelers met een andere thuistaal te ondersteunen bij de trainingen in het Nederlands, maakten we samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA) en de Taalunie een voetbalwoordenboekje. Het boekje helpt spelers om zich te integreren in een Nederlandstalige voetbalclub en geeft oefenkansen Nederlands. 

 • Mensen spelen een spel

  Spel Van hier naar daar

  Van hier naar daar is een spel voor Nederlands- en anderstaligen. Het brengt mensen met een verschillende (taal)achtergrond samen en stimuleert wederzijds respect.

 • Schrift met stiften

  Duidelijk geschreven taal

  Wil je helder en toegankelijk communiceren met anderstaligen? We geven je enkele tips die de communicatie met je anderstalige collega’s, klanten, leden, ouders, bezoekers … kunnen verbeteren, ook als ze het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands.

 • speldoos voetbal

  Speldoos voetbal

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat uit de voetbalclub. Dat kan met het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen. 

 • Pictogrammendatabank - postkaart

  Pictogrammendatabank

  In onze pictogrammendatabank vind je afbeeldingen over allerlei thema’s. Pictogrammen kunnen je boodschap in duidelijke taal visueel ondersteunen.

 • Man leest in het kookboek Cuisine Mundial

  Kookboek 'Cuisine Mundial'

  Voor de 5e verjaardag van Cuisine Mundial maakten GC de Kam en enkele verenigingen een kookboek in eenvoudig Nederlands.

 • Cd's in hoesje

  Liedjes (cd's)

  Wie Nederlands leert, kan de cd’s van Lennaert Maes en de Bonski’s thuis beluisteren. Of kinderen, tieners en volwassenen kunnen er samen met hun leerkracht naar luisteren in de les Nederlands en er oefeningen mee maken.

 • Kinderen met tennisracket

  Sportwoordenboekje 'Mijn kind wil sporten!'

  Bewegen is gezond. Daarom gaan veel ouders op zoek naar een sportieve vrijetijdsbesteding voor de kinderen. Dat is geen gemakkelijke opdracht als ze nog geen of niet zo veel Nederlands begrijpen en spreken.

 • Toolkit 'Boest je sportclub'

  Op www.boestjesportclub.be vinden sportclubs en andere sportpartners informatie over omgaan met Nederlands en andere talen in de club.

 • Speldoos vrije tijd

  Met deze speldoos leren en oefenen kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier woorden, via het klassieke memory, pictionary en andere spelvormen.

 • trainer met kinderen

  Sportclubondersteuning

  Boest! – onze sportclub scoort is een integrale begeleiding van sportclubs, met aandacht voor het bereiken van anderstalige leden en hun ouders, en hun betrokkenheid. We polsen in een gesprek naar de signalen en noden van de club en stellen daarna een ondersteuningspakket op maat voor. Gaat de club akkoord met dat voorstel, dan legt ze samen met ons een traject af. De club kan samen met ons werken aan het welbevinden van alle kinderen, een duurzame onthaal- en taalvisie, oefenkansen Nederlands voor kinderen en ouders ...

 • visietekst

  Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

  In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.