Alaboemsasa

Steeds vaker nemen kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben deel aan vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. Een filmpje, een poster met tips en enkele extra's ondersteunen begeleiders in het jeugdwerk om positief om te gaan met die talendiversiteit.

Alaboemsasa

Wat?

Het filmpje is gemaakt tijdens een speelplein, een kamp met de jeugdbeweging en een taalstage. Naast beelden van die verschillende werkingen, komen concrete tips aan bod:

  • voor het spel
  • de speluitleg
  • tijdens het spel
  • tussendoor
  • het contact met de ouders
Alaboemsasa

Extra's

Gebruik het filmpje en de extra’s tijdens een bijeenkomst met het lokale jeugdwerk.

Er is ook een poster met de tips uit het filmpje voor het leidings- of animatorenlokaal.