Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.

visietekst

Visietekst

De talendiversiteit en uitdagingen op het vlak van oefenkansen voor kinderen, tieners en jongeren in de vrije tijd zijn groot in de Vlaamse Rand. Cijfers tonen aan dat die talendiversiteit nog zal toenemen. Welke klemtonen kan een lokaal bestuur vanuit zijn lokale regierol in vrije tijd leggen? In de visietekst lees je meer over hoe we naar de uitdagingen in de Vlaamse Rand kijken.

De visietekst kwam tot stand i.s.m. lokale besturen en in overleg met partners die in de Vlaamse Rand actief zijn op het terrein.

visueel kader

Handleiding

De handleiding biedt inspiratie om samen met partners lokaal werk te maken van een integrale aanpak. Bundel de krachten en betrek collega’s en partners bij een denkoefening.

Een handleiding (stappenplan) helpt om als lokaal bestuur gerichte keuzes te maken in het vrijetijdsaanbod én (de toeleiding van) de doelgroep.

Wist je dat onze handleiding een hulpmiddel is in de voorbereiding van je lokaal BOA-beleid? Lees meer.

Bijlagen

Bij de handleiding horen enkele bijlagen. Die geven extra informatie over bijvoorbeeld de bronnen met demografische cijfers, het verschil tussen expliciete en impliciete taalverwerving, tips voor een talige begeleidershouding ...

De bijlagen helpen om verdiepende oefeningen te maken.