Taalpromotie

BOA: onze visietekst en handleiding als hulpmiddel

20/02/23

Heel wat gemeenten starten met de voorbereiding voor het lokale BOA-beleid, dat ingaat vanaf 2026. Dat beleid zet in op een afgestemd en kwalitatief aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen.

BOA

Om tot een afgestemd en kwalitatief aanbod te komen, moet elke gemeente een lokaal samenwerkingsverband opzetten. Dat bestaat uit verschillende lokale spelers: buitenschoolse (kleuter)opvang, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, ouders, kinderen ... Het samenwerkingsverband adviseert en waakt over de opgelegde criteria van het BOA-beleid. 1 van de criteria is het Nederlands als verbindende taal stimuleren.

Gebruik de visietekst ‘oefenkansen in de vrije tijd van kinderen, tieners en jongeren’ en bijhorende handleiding in je voorbereiding. De handleiding helpt je om het brede vrijetijdsaanbod in kaart te brengen om vervolgens gerichte keuzes te maken in functie van een afgestemd en kwalitatief aanbod.

Lees meer over het BOA-decreet en hoe je in je gemeente aan de slag kan.

Meer nieuws

 • vzw 'de Rand'

  Terugblik op ons netwerkmoment 'Wat met de Rand?'

  20/09/23

  Vorig jaar bestond vzw ‘de Rand’ 25 jaar. In de nasleep van corona hebben we ons verjaardagsfeest even uitgesteld, maar afgelopen maandag maakten we dit goed tijdens ons allereerste netwerkmoment.

 • Taalpromotie
  Grivok ouders

  Vijfde Boestfilmpje: een sociale sportclub

  06/09/23

  Een vijfde filmpje in de campagne 'Boest! – samen scoren met Nederlands' geeft sportclubs tips en inspiratie voor het realiseren van bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

 • vzw 'de Rand'

  Wij houden het duidelijk

  05/09/23

  Wij gaan voor duidelijke taal. Want zo is iedereen mee. Daarom ondertekenen wij het charter #houhetduidelijk en inspireren we anderen dat ook te doen. Jij ook?