Taalpromotie

BOA: onze visietekst en handleiding als hulpmiddel

20/02/23

Heel wat gemeenten starten met de voorbereiding voor het lokale BOA-beleid, dat ingaat vanaf 2026. Dat beleid zet in op een afgestemd en kwalitatief aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen.

BOA

Om tot een afgestemd en kwalitatief aanbod te komen, moet elke gemeente een lokaal samenwerkingsverband opzetten. Dat bestaat uit verschillende lokale spelers: buitenschoolse (kleuter)opvang, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, ouders, kinderen ... Het samenwerkingsverband adviseert en waakt over de opgelegde criteria van het BOA-beleid. 1 van de criteria is het Nederlands als verbindende taal stimuleren.

Gebruik de visietekst ‘oefenkansen in de vrije tijd van kinderen, tieners en jongeren’ en bijhorende handleiding in je voorbereiding. De handleiding helpt je om het brede vrijetijdsaanbod in kaart te brengen om vervolgens gerichte keuzes te maken in functie van een afgestemd en kwalitatief aanbod.

Lees meer over het BOA-decreet en hoe je in je gemeente aan de slag kan.

Meer nieuws

 • Vacature

  Vacature schoolondersteuners secundair onderwijs (vast/vervanging)

  15/04/24

  Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5 pijlers, waaronder taalpromotie. Het team taalpromotie ondersteunt lokale besturen, scholen en organisaties met trajecten en acties die inzetten op uitdagingen op het vlak van de talendiversiteit en oefenkansen Nederlands. Voor die opdracht zoeken wij 2 schoolondersteuners.

 • vzw 'de Rand'
  Taalpromotie

  Bevraging buitenschoolse kinderopvang

  08/03/24

  Vanaf 2026 treedt er een nieuw decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in werking. Daarin is er aandacht voor taalstimulering Nederlands bij de kinderen en de kennis Nederlands van de kinderbegeleiders.

 • Gemeenschapscentra
  vzw 'de Rand'
  Taalpromotie
  Zangers voorstelling 'Dag vreemde man'

  Dag vreemde man - liedjes en levensverhalen

  05/02/24

  Op 9 februari 2024 gaat 'Dag vreemde man' in première in Het Bolwerk in Vilvoorde. Je kan de voorstelling later dit voorjaar ook in andere cultuur- en gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand zien.