Toolkit 'Boest je sportclub'

Op www.boestjesportclub.be vinden sportclubs en andere sportpartners informatie over omgaan met Nederlands en andere talen in de club.

In de toolkit vinden bestuurders, trainers en jeugdcoördinatoren filmpjes, getuigenissen, achtergrondinformatie, uitgewerkte voorbeelden, tips en inspiratie. Ze kunnen ermee aan de slag in hun club of vinden er inspiratie.


De toolkit is in evolutie. We ontwikkelen regelmatig nieuwe documenten en voegen ze toe.