Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • samen lezen, ouder en kind

  Tips oefenkansen Nederlands voor kinderen (2,5 tot 12 jaar)

  Ouders spelen een rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kind. Als een kind Nederlands leert, kan een ouder zorgen dat zijn kind ook buiten de school in contact komt met het Nederlands. Die oefenkansen dragen bij aan een sterkere schooltaal Nederlands. Inspireer ouders met deze tips.

 • ouders

  Webinar Ouderbetrokkenheid in je vereniging

  Sport- of jeugdverenigingen hebben regelmatig contact met de ouders van leden. Wat levert het je organisatie op als je investeert in een goede relatie met ouders?
  In verenigingen zijn meestal heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen.

 • Webinar Talige begeleidershouding

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten (jeugdbeweging, sportkamp, speelpleinwerking etc.) voor kinderen, tieners en jongeren hoor je verschillende talen. Vaak spelen ze in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders, vrijwilligers en animatoren speel- en taalkansen in het Nederlands voor alle kinderen.

 • Er komen letters uit een jongen zijn mond

  Webinar Hoe verwerven kinderen een 2e taal?

  Een workshop voor leerkrachten, begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Kom te weten hoe kinderen een taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om de taaldoelen van je oefenkans Nederlands te bereiken.

 • talige begeleidershouding

  Workshop Een talige begeleidershouding

  Tijdens vrijetijdsactiviteiten voor kinderen hoor je verschillende talen. Kinderen spelen vaak in hun moedertaal. Dat is een deel van hun identiteit. Met een talige begeleidershouding creëren begeleiders speel- en taalkansen voor alle kinderen.

 • Mensen vanop de rug bekeken

  Infosessie De specificiteit van de Vlaamse Rand

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek?

 • oefenkansen tieners

  Tips oefenkansen Nederlands voor tieners (+12 jaar)

  Een kind leert niet alleen Nederlands op school. Het kan ook Nederlands leren en oefenen in de vrije tijd. Ouders kunnen hun kind daarin stimuleren. Maak dat bespreekbaar met ouders. Welke tips kan je ouders geven?

 • Tips voor een talig programma

  Bij een taalbad, taalstage of zomerschool is uitbreiden van het Nederlands een doel. In elke activiteit zitten taalkansen voor kinderen. Als organisator of begeleider speel jij daarin een belangrijke rol. Je hebt al bij de uitwerking van het programma aandacht voor het versterken van het Nederlands.

 • Copyright David Legrève

  Tips talige begeleidershouding

  Activiteiten buiten de school zijn ideaal om al spelend Nederlands te oefenen. Een begeleider kan die perfecte oefencontext creëren. Je hoeft geen leerkracht te zijn en geen taalstimulerende activiteiten uit te werken. Je kan wel op je talige houding letten. Met deze tips geef jij elk kind een oefenkans en een leuke ervaring in het Nederlands.

 • Hoe verwerven kinderen een 2e taal?

  Wil je kinderen Nederlands aanleren of hun kennis van het Nederlands uitbreiden? Dan is het belangrijk om te begrijpen hoe kinderen taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om je taaldoelen te bereiken.

 • jeugdwerkcafé

  Jeugdwerkcafé

  Sommige lokale jeugdverenigingen bereiken al een divers publiek. Andere zoeken manieren om een divers publiek aan te trekken.

 • visietekst

  Visietekst 'oefenkansen kinderen, tieners en jongeren'

  In een snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Er zijn gerichte keuzes en acties nodig om tot kwalitatieve oefenkansen Nederlands te komen. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om die gerichte keuzes te maken.