Aanbod taalpromotie

Samen met lokale besturen versterken we sportclubs, speelpleinwerkingen, verenigingen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen ... Dat doen we o.a. via workshops en ondersteuningstrajecten op vraag en op maat van lokale besturen, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen ook methodieken, tips en materialen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

 • Cage

  Een middagsessie met Cage

  Leerlingen leren niet alleen Nederlands in de klas. Ook de speelplaats biedt heel wat oefenkansen Nederlands. Door de meertalige context komen die oefenkansen Nederlands niet altijd vanzelf. Daarom is het zinvol om Nederlands op de speelplaats positief te stimuleren.

 • Vorming taalontwikkeling

  Workshop 'Taalontwikkeling stimuleren en evalueren bij ex-OKAN-leerlingen of zwaktaalvaardige leerlingen'

  In deze workshop zoomen we specifiek in op hoe leraren ex-OKAN-leerlingen en anderstalige leerlingen die moeite hebben met het leren van het Nederlands kunnen stimuleren in hun taalontwikkeling. We staan ook stil bij het omgaan met de thuistalen van de leerlingen en hoe leraren de taalontwikkeling van die leerlingen zo goed mogelijk kunnen opvolgen.

 • Workshop 'Leerlingen sterker maken in je praktijkvak en de vaktaal'

  Workshop 'Leerlingen sterker maken in je praktijkvak en de vaktaal’

  Begrijpen je leerlingen soms niet wat je bedoelt? Herhaal je vaak hetzelfde in je klas en zie je weinig resultaat? Wil je efficiënter lesgeven en je leerlingen actiever betrekken? Schrijf je dan in voor deze workshop.

 • Er komen letters uit een jongen zijn mond

  Webinar 'Hoe verwerven kinderen een 2e taal?'

  Een workshop voor leerkrachten, begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Kom te weten hoe kinderen een taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om de taaldoelen van je oefenkans Nederlands te bereiken.

 • Voeten met daarvoor 5 pijlen in verschillende richtingen

  Infosessie 'taalpromotie en oefenkansen'

  In deze infosessie maak je kennis met onze materialen en werkvormen. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken en voor welke doelgroepen we dat doen. Je krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken.

 • Mensen vanop de rug bekeken

  Infosessie 'De specificiteit van de Vlaamse Rand'

  De Vlaamse Rand is een regio met 19 gemeenten. De demografische evoluties gaan er snel en de regio wordt superdivers. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wie in de regio leeft en werkt. Welke evoluties zien we, vanwaar komen ze en wat maakt de Vlaamse Rand zo specifiek?

 • Collegagroep 'Boest je ouderbeleid'

  Scholen zetten vaak heel zinvolle acties op binnen hun eigen muren. Deze collegagroep biedt je de kans om te kijken hoe andere scholen werken aan hun ouderbeleid.

 • Webinar 'duidelijke schriftelijke communicatie met ouders'

  Als school communiceer je regelmatig met ouders. Je nodigt ouders uit voor een oudercontact of een eetfestijn, je wil regels en afspraken van de school duiden of je organiseert een infoavond en je wil hen graag uitnodigen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Niet alle ouders verstaan voldoende Nederlands en niet iedereen is evenveel vertrouwd met de werking van de school.

 • Speelplaats

  Collegagroep 'Boest je speelplaats'

  Een speelplaats is een fysieke plek op een school waar leerlingen elkaar ontmoeten tussen de lestijden. Het lijkt misschien niet allemaal zo heel bijzonder wat daar gebeurt en toch is die plek van onmisbare waarde voor een goed functionerende en kwalitatieve school. Op die plek liggen tal van leer- en ontplooiingskansen voor de leerlingen. Zo kan de speelplaats voor leerlingen bijvoorbeeld ook een oefenplek voor het Nederlands zijn, al gaat dat niet overal vanzelf.

 • Traject taalbeleidsexpert

  Hoe zorg je ervoor dat je schooltaalbeleid in de Vlaamse Rand écht impact heeft op de taalontwikkeling van leerlingen? Hoe kan je het taalbeleid van de school versterken? Hoe overtuig je je collega’s van het belang van een taalbeleid?