Webinar Hoe verwerven kinderen een 2e taal?

Een workshop voor leerkrachten, begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Kom te weten hoe kinderen een taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om de taaldoelen van je oefenkans Nederlands te bereiken.

Een begeleidster leest voor aan kinderen

Inhoud

  • Welke factoren beïnvloeden het taalverwervingsproces?
  • Wat is het belang van expliciet en impliciet een taal leren?
  • Welke verschillende taalprocessen zijn er?
  • Hoe leert een kind nieuwe woorden, concepten en begrippen?
  • Wat is het belang van een rijk taalaanbod en veel talige interactie?