Collegagroep 'Boest je ouderbeleid'

Scholen zetten vaak heel zinvolle acties op binnen hun eigen muren. Deze collegagroep biedt je de kans om te kijken hoe andere scholen werken aan hun ouderbeleid.

Wat houdt deze collegagroep in?

Het thema is de samenwerking school-ouders. Het doel is dat elke school inspiratie opdoet om verdere stappen te zetten in het eigen ouderbeleid. We vertrekken vanuit jullie concrete praktijken en zoeken, via uitwisseling, samen antwoorden op vragen als:

  • Hoe informeren jullie ouders over het individuele kind, over wat er gebeurt in de klas of op school?
  • Welke tools gebruiken jullie (kaders, een draaiboek, bron vanuit pedagogische begeleidingsdienst …)?
  • Hoe kunnen we ouders ook mee laten denken en doen?
  • Welke acties kun je als school ondernemen om (financiële, talige …) drempels te verlagen?
  • Hoe overtuig je het team van het belang van dit thema?