Taalpromotie

Geslaagde NT2-cursisten voor 'voetbaltraining geven in het Nederlands'

07/12/22

Het is voor voetbalclubs in de Vlaamse Rand niet altijd evident om Nederlandstalige trainers te werven. Daarom kijken clubs ook alsmaar vaker naar het potentieel van anderstalige geïnteresseerden, dat is ook zo bij KV Zuun en VC Groot Dilbeek.

VC Groot Dilbeek

Samen met de Centra voor volwassenenonderwijs (CVO), de lokale besturen en de clubs zoeken we methodieken om geïnteresseerden of anderstalige trainers die al actief zijn in clubs te ondersteunen om gericht Nederlands te leren en te oefenen. Via een praktische verkorte NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal), leerden en oefenden voetbaltrainers de voorbije weken Nederlands in Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Er namen in Dilbeek onder begeleiding van CVO Kisp ook spelers deel die willen doorgroeien naar trainer. In deze opleiding van 20 uur ligt het accent op voetbaltechnische woordenschat en grammatica in de voetbalcontext. Alle deelnemers kregen ook een oefenbundel, ontwikkeld i.s.m. Voetbal Vlaanderen. Die kunnen ze gebruiken bij de voorbereiding van hun trainingen. In KV Zuun ging het om een vervolgopleiding. Daar vond in 2021 al een basiscursus plaats, op vraag van de deelnemers begeleidde CVO Crescendo nu een vervolgmodule zodat ze hun Nederlands nog kunnen verbeteren.

Alle cursisten zijn geslaagd en kregen een certificaat. De deelnemers worden gestimuleerd om verder Nederlands te oefenen in de club, zowel op als naast het veld.

KV zuun

Aanleiding

In 2019 lanceerde vzw ‘de Rand’ Boest! – samen scoren met Nederlands om sportclubs te ondersteunen in het omgaan met Nederlands en andere talen in de club. Op www.boestjesportclub.be vinden clubs filmpjes, tips, voorbeelden, inspiratie … waarmee ze aan de slag kunnen. Naast die info ondersteunt en begeleidt vzw ‘de Rand’ ook sportclubs via workshops en coaching. Trainers bijvoorbeeld krijgen een workshop hoe ze op het sportveld kunnen vasthouden aan het Nederlands als gemeenschappelijke sporttaal. Zo creëert de trainer een context waarbij kinderen die Nederlands aan het leren zijn ook oefenkansen krijgen tijdens de training.

Bij die sportclubondersteuning stelde vzw ‘de Rand’ vast dat er in voetbalclubs in de Vlaamse Rand trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dit zijn meestal kwalitatieve én pedagogisch geschoolde trainers. En omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom zoekt vzw ‘de Rand’ met lokale andere partners hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen in functie van functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club. Naast enkele NT2-trajecten op maat in de Vlaamse Rand, kijken de sportclubondersteuners van vzw ‘de Rand’ ook samen met bovenlokale sportpartners zoals de Vlaamse Trainersschool en sportfederaties hoe ze in trainersopleidingen oog kunnen hebben voor die doelgroep.

Meer nieuws

 • Taalpromotie
  stages Nederlands

  Stages Nederlands

  02/02/23

  Vrijetijdsactiviteiten zijn ideaal om kinderen die Nederlands leren ook informeel de taal te laten oefenen. Tijdens leuke activiteiten gebruiken ze het Nederlands als speel- en sporttaal.

 • Vacature

  Vacature (eind)redacteur gemeenschapskranten

  02/02/23

  Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5 pijlers, onder meer door het maandelijks uitgeven van een gemeenschapskrant met lokale, culturele en maatschappelijke informatie in de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut. Het team publicatie publiceert RandKrant en gemeenschapskranten over de Vlaamse Rand rond Brussel. Binnen die opdracht zoeken wij een eindredacteur.

 • Vacature
  Randatlas

  Vacature gemeenschapswerker

  26/01/23

  GC de Kam en GC de Lijsterbes hebben de boeiende taak om het culturele én het gemeenschapsleven te activeren en te stimuleren. Beide centra zijn, in het kader van het plan Samenleven, op zoek naar een gemeenschapswerker om de algemene werking te versterken en acties rond samenleven mee uit te bouwen.