submenu

over vzw 'de rand' - missie en structuur

Vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. De organisatie is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA), dat deel uitmaakt van het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant subsidiëren ‘de Rand’. Met deze beide overheden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die de doelstellingen, verwachtingen en opdrachten omschrijft.

Vzw 'de Rand' werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere klemtoon op de zes faciliteitengemeenten.
 

De missie van vzw ‘de Rand’

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.

Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat:

  • sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren;
  • dienstverlening en informatie aan te bieden;
  • maatschappelijke participatie te stimuleren.
     

MEER informatie?

vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
info@derand.be
02 456 97 80