Taalpromotie

'Training geven in het Nederlands': 2 nieuwe lessenreeksen

07/09/22

In oktober 2022 starten 2 nieuwe lessenreeksen 'Voetbaltraining geven in het Nederlands'.

In 2021 werd een pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw succesvol afgerond. Vanuit die positieve ervaring én de specifieke noden bij voetbalclubs organiseren we ook dit jaar enkele opleidingstrajecten.

voetbalcoach

Omdat het voor voetbalclubs bij de start van het seizoen niet altijd evident is om trainers te werven, benutten clubs in de Vlaamse Rand ook het potentieel van anderstalige trainers.


Deze trainers ondersteunen we met het traject 'Voetbaltraining geven in het Nederlands'. In deze minicursus Nederlands leren ze woordenschat en grammatica in de voetbalcontext. Ze oefenen ook in de praktijk op een voetbalveld. Na deze cursus hebben ze een specifieke basiskennis Nederlands om te gebruiken in de club. Op het einde van de cursus krijgen ze een certificaat.

cursus NT2 voetbal

Dilbeek


De lessen in Dilbeek starten op maandag 3 oktober en vinden plaats op de locatie van VC Groot-Dilbeek (Roelandsveld).
Ook trainers en/of ploegverantwoordelijken van andere clubs zijn welkom.
Het is ook een perfecte manier om anderstalige jongeren (vanaf U15) of ouders toe te leiden naar een rol als (jeugd)trainer in je club.

deelnemers Zuun

Sint-Pieters-Leeuw

De deelnemers uit het eerste pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw zijn zelf vragende partij voor een verdere uitdieping van hun eerste verkorte NT2-traject.
Op dinsdag 4 oktober 2022 starten de lessen op de locatie van KV Zuun.

Ook hier zijn nieuwe deelnemers met beperkte kennis Nederlands welkom.

Meer nieuws

 • Vacature

  Vacature schoolondersteuners secundair onderwijs (vast/vervanging)

  15/04/24

  Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5 pijlers, waaronder taalpromotie. Het team taalpromotie ondersteunt lokale besturen, scholen en organisaties met trajecten en acties die inzetten op uitdagingen op het vlak van de talendiversiteit en oefenkansen Nederlands. Voor die opdracht zoeken wij 2 schoolondersteuners.

 • vzw 'de Rand'
  Taalpromotie

  Bevraging buitenschoolse kinderopvang

  08/03/24

  Vanaf 2026 treedt er een nieuw decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in werking. Daarin is er aandacht voor taalstimulering Nederlands bij de kinderen en de kennis Nederlands van de kinderbegeleiders.

 • Gemeenschapscentra
  vzw 'de Rand'
  Taalpromotie
  Zangers voorstelling 'Dag vreemde man'

  Dag vreemde man - liedjes en levensverhalen

  05/02/24

  Op 9 februari 2024 gaat 'Dag vreemde man' in première in Het Bolwerk in Vilvoorde. Je kan de voorstelling later dit voorjaar ook in andere cultuur- en gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand zien.