Taalpromotie

'Training geven in het Nederlands': 2 nieuwe lessenreeksen

07/09/22

In oktober 2022 starten 2 nieuwe lessenreeksen 'Voetbaltraining geven in het Nederlands'.

In 2021 werd een pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw succesvol afgerond. Vanuit die positieve ervaring én de specifieke noden bij voetbalclubs organiseren we ook dit jaar enkele opleidingstrajecten.
 

voetbalcoach

Omdat het voor voetbalclubs bij de start van het seizoen niet altijd evident is om trainers te werven, benutten clubs in de Vlaamse Rand ook het potentieel van anderstalige trainers.


Deze trainers ondersteunen we met het traject 'Voetbaltraining geven in het Nederlands'. In deze minicursus Nederlands leren ze woordenschat en grammatica in de voetbalcontext. Ze oefenen ook in de praktijk op een voetbalveld. Na deze cursus hebben ze een specifieke basiskennis Nederlands om te gebruiken in de club. Op het einde van de cursus krijgen ze een certificaat.

cursus NT2 voetbal

Dilbeek


De lessen in Dilbeek starten op maandag 3 oktober en vinden plaats op de locatie van VC Groot-Dilbeek (Roelandsveld).
Ook trainers en/of ploegverantwoordelijken van andere clubs zijn welkom.
Het is ook een perfecte manier om anderstalige jongeren (vanaf U15) of ouders toe te leiden naar een rol als (jeugd)trainer in je club.

deelnemers Zuun

Sint-Pieters-Leeuw

De deelnemers uit het eerste pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw zijn zelf vragende partij voor een verdere uitdieping van hun eerste verkorte NT2-traject.
Op dinsdag 4 oktober 2022 starten de lessen op de locatie van KV Zuun.

Ook hier zijn nieuwe deelnemers met beperkte kennis Nederlands welkom.

Meer nieuws

 • Taalpromotie
  stages Nederlands

  Stages Nederlands

  02/02/23

  Vrijetijdsactiviteiten zijn ideaal om kinderen die Nederlands leren ook informeel de taal te laten oefenen. Tijdens leuke activiteiten gebruiken ze het Nederlands als speel- en sporttaal.

 • Vacature

  Vacature (eind)redacteur gemeenschapskranten

  02/02/23

  Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5 pijlers, onder meer door het maandelijks uitgeven van een gemeenschapskrant met lokale, culturele en maatschappelijke informatie in de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut. Het team publicatie publiceert RandKrant en gemeenschapskranten over de Vlaamse Rand rond Brussel. Binnen die opdracht zoeken wij een eindredacteur.

 • Vacature
  Randatlas

  Vacature gemeenschapswerker

  26/01/23

  GC de Kam en GC de Lijsterbes hebben de boeiende taak om het culturele én het gemeenschapsleven te activeren en te stimuleren. Beide centra zijn, in het kader van het plan Samenleven, op zoek naar een gemeenschapswerker om de algemene werking te versterken en acties rond samenleven mee uit te bouwen.