vzw 'de Rand' Taalpromotie

Bevraging buitenschoolse kinderopvang

08/03/24

Vanaf 2026 treedt er een nieuw decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in werking. Daarin is er aandacht voor taalstimulering Nederlands bij de kinderen en de kennis Nederlands van de kinderbegeleiders.

De lokale besturen hebben de regierol over het lokale BOA-beleid. Via een korte bevraging brachten we de ondersteuningsnoden in de buitenschoolse opvang in de Vlaamse Rand en Halle op het vlak van de kennis Nederlands van de kinderbegeleiders in kaart. We polsten ook naar wat nodig is om (waar nodig extra) te kunnen inzetten op taalstimulering Nederlands bij de kinderen.

Het initiatief voor de bevraging vloeit voort uit overlegmomenten tussen vzw ‘de Rand’ en het Agentschap Opgroeien en vzw ‘de Rand’ met CVO Semper.

Meer nieuws

 • Vacature

  Vacature schoolondersteuners secundair onderwijs (vast/vervanging)

  15/04/24

  Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5 pijlers, waaronder taalpromotie. Het team taalpromotie ondersteunt lokale besturen, scholen en organisaties met trajecten en acties die inzetten op uitdagingen op het vlak van de talendiversiteit en oefenkansen Nederlands. Voor die opdracht zoeken wij 2 schoolondersteuners.

 • Gemeenschapscentra
  vzw 'de Rand'
  Taalpromotie
  Zangers voorstelling 'Dag vreemde man'

  Dag vreemde man - liedjes en levensverhalen

  05/02/24

  Op 9 februari 2024 gaat 'Dag vreemde man' in première in Het Bolwerk in Vilvoorde. Je kan de voorstelling later dit voorjaar ook in andere cultuur- en gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand zien.

 • Gemeenschapscentra
  vzw 'de Rand'
  Taalpromotie

  Taalstimulering voor kinderen in de gemeenschapscentra

  01/02/24

  De gemeenschapscentra organiseren taalstages en andere taalstimulerende initiatieven voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen breiden al spelend hun kennis Nederlands uit en worden gestimuleerd om zo veel mogelijk Nederlands te spreken.