Workshop ‘Hoe verwerven kinderen taal?’

Kinderen die Nederlands leren, nemen vaak deel aan taalstimulerende activiteiten in de vrije tijd, op advies van de school of omdat hun ouders willen dat ze meertalig worden. Organisatoren, vrijwilligers en begeleiders van een taalstimulerend aanbod verdienen de nodige ondersteuning.

hoe verwerven kinderen taal

De deelnemers van een taalstimulerend vrijetijdsaanbod begrijpen of spreken soms nog geen of weinig Nederlands. Om te zorgen dat ze zich goed voelen in een Nederlandstalige werking, is het goed dat begeleiders achtergrondinformatie hebben over hoe kinderen een tweede, derde of soms vierde taal verwerven.

In deze workshop krijgen organisatoren, begeleiders en vrijwilligers een aantal basisinzichten in dat taalverwervingsproces en tips over de rol die zij daar in de vrije tijd in kunnen spelen. Dat maakt hen bewuster van hoe kinderen een nieuwe taal oppikken. Daardoor hebben ze realistische verwachtingen over hoe en wanneer kinderen bijvoorbeeld zelf taal produceren. De info en tips inspireren hen om te zorgen voor kwalitatieve taalkansen in de vrije tijd en actief in te zetten op een talige begeleidershouding.