Vertaalwoordenboekje

Het vertaalwoordenboekje ‘Jouw vragen ondertiteld’ helpt anderstalige nieuwkomers in hun eerste contacten met het lokale bestuur.

2 mensen aan loket

Hulpmiddel aan het loket

Een anderstalige die in de Rand komt wonen, kent vaak nog geen Nederlands en heeft het dus niet altijd even gemakkelijk. Het vertaalwoordenboekje is een hulpmiddel bij een eerste contact met de gemeente én een aansporing om Nederlands te leren.

In het boekje staan een aantal vragen en zinnen die helpen om basisinformatie te vragen aan het loket. De woordenschat is vertaald in het Frans, Duits en Engels. Ook de loketbedienden kunnen het boekje gebruiken in hun communicatie met anderstalige inwoners die nieuw zijn in de gemeente.

Paspoorten

Thema's en praktische informatie

De thema’s in het boekje:

 • identiteitskaart;
 • rijbewijs;
 • inschrijving in de gemeente/adreswijziging;
 • geboorte;
 • huwelijk/wettelijke samenwoning;
 • attesten;
 • reispas/paspoort;
 • vuilophaling;
 • parkeerkaart.

Praktische informatie:

 • 0,50 euro per boekje
 • exclusief verzendkosten